Latvijas Nacionālais teātris, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums2 181 7042 398 6342 639 259
Peļņa (zaudējumi)- 168 1353 5287 113
EBITDA- 168 1353 3377 113
Bilances kopsumma1 446 4471 790 0591 686 136
Pamatkapitāls52 84552 84552 845
Pašu kapitāls401 720606 026611 640
Ieguldījumi pamatlīdzekļos0222 528142 499
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi191 184156 91663 300
Veiktie ziedojumi30801 600
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija2 193 1002 221 7502 185 739
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %-7.710.150.27
Aktīvu atdeve (ROA), %-11.620.200.42
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %-41.850.581.16
Kopējais likviditātes koeficients1.060.970.95
Saistību īpatsvars bilancē0.720.660.64
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā292295285

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %