Latvijas Nacionālais teātris, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums2 398 6342 639 2591 199 024
Peļņa (zaudējumi)3 5287 1131 296
EBITDA3 3377 1131 296
Bilances kopsumma1 790 0591 686 1361 827 361
Pamatkapitāls52 84552 84552 845
Pašu kapitāls606 026611 640607 246
Ieguldījumi pamatlīdzekļos222 528142 49953 157
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi156 91663 30042 000
Veiktie ziedojumi01 6000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija2 221 7502 185 7393 791 470
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %0.150.270.11
Aktīvu atdeve (ROA), %0.200.420.07
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %0.581.160.21
Kopējais likviditātes koeficients0.970.951.02
Saistību īpatsvars bilancē0.660.640.67
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā295285267

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %