Dailes teātris, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums2 546 0382 538 4462 633 524
Peļņa (zaudējumi)301 6624 833
EBITDA117 077117 325137 142
Bilances kopsumma971 128905 5791 084 736
Pamatkapitāls54 22854 22854 228
Pašu kapitāls69 92626 51631 279
Ieguldījumi pamatlīdzekļos79 321113 31290 370
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu1 68000
Saņemtie ziedojumi2 00018 5097 600
Veiktie ziedojumi15000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija1 882 1311 980 2001 980 200
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %n/a0.070.18
Aktīvu atdeve (ROA), %n/a0.180.45
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %0.046.2715.45
Kopējais likviditātes koeficients0.690.690.87
Saistību īpatsvars bilancē0.930.970.97
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā232231231

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %