Dailes teātris, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums2 538 4462 633 5241 260 208
Peļņa (zaudējumi)1 6624 8334 948
EBITDA117 325137 142107 324
Bilances kopsumma905 5791 084 7361 336 536
Pamatkapitāls54 22854 22854 228
Pašu kapitāls26 51631 27936 227
Ieguldījumi pamatlīdzekļos113 31290 370395 439
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi18 5097 600300
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija1 980 2001 980 2004 435 566
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %0.070.180.39
Aktīvu atdeve (ROA), %0.180.450.37
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %6.2715.4513.66
Kopējais likviditātes koeficients0.690.871.6
Saistību īpatsvars bilancē0.970.970.97
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā231231204

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %