Jaunais Rīgas teātris, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums1 762 2881 976 215703 726
Peļņa (zaudējumi)5 5155 9696 978
EBITDA103 03699 529116 225
Bilances kopsumma1 595 7581 653 0061 525 175
Pamatkapitāls42 14442 14442 144
Pašu kapitāls520 891526 860533 838
Ieguldījumi pamatlīdzekļos28 25384 50229 410
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu4 38400
Saņemtie ziedojumi2 2122 21262 212
Veiktie ziedojumi1 2605560
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija1 654 5001 702 7342 148 991
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %0.310.300.99
Aktīvu atdeve (ROA), %0.350.360.46
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %1.061.131.31
Kopējais likviditātes koeficients2.032.172.04
Saistību īpatsvars bilancē0.670.680.65
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā878475

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %