Jaunais Rīgas teātris, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums3 241 2921 762 2881 976 215
Peļņa (zaudējumi)5 4805 5155 969
EBITDA69 383103 03699 529
Bilances kopsumma1 514 6251 595 7581 653 006
Pamatkapitāls42 14442 14442 144
Pašu kapitāls519 760520 891526 860
Ieguldījumi pamatlīdzekļos325 50428 25384 502
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu04 3840
Saņemtie ziedojumi21 7542 2122 212
Veiktie ziedojumi2 1861 260556
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija1 709 2491 654 5001 702 734
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %0.170.310.30
Aktīvu atdeve (ROA), %0.360.350.36
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %1.051.061.13
Kopējais likviditātes koeficients1.462.032.17
Saistību īpatsvars bilancē0.660.670.68
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā908784

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %