Rīgas cirks, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums84 841132 26869 326
Peļņa (zaudējumi)-33 596-30 55335 139
EBITDA-14 308-5 111139 829
Bilances kopsumma236 0931 003 7791 148 698
Pamatkapitāls3 0733 0733 073
Pašu kapitāls30 96641635 555
Ieguldījumi pamatlīdzekļos417 171721 944267 222
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija542 192542 192484 024
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %-39.60-23.1050.69
Aktīvu atdeve (ROA), %-14.23-3.043.06
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %-108.49-7344.4798.83
Kopējais likviditātes koeficients0.971.541.47
Saistību īpatsvars bilancē0.870.99960.97
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā172326

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %