Rīgas cirks, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums13 06284 841132 268
Peļņa (zaudējumi)31 215-33 596-30 553
EBITDA55 437-14 308-5 111
Bilances kopsumma668 760236 0931 003 779
Pamatkapitāls3 0733 0733 073
Pašu kapitāls64 56230 966416
Ieguldījumi pamatlīdzekļos0417 171721 944
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija721 217542 192542 192
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %238.98-39.60-23.10
Aktīvu atdeve (ROA), %4.67-14.23-3.04
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %48.35-108.49-7344.47
Kopējais likviditātes koeficients0.700.971.54
Saistību īpatsvars bilancē0.900.870.9996
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā131723

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %