VALSTS KAPITĀLSABIEDRĪBAS

Enerģētika

Izglītība un sports

Kultūra

Mežsaimniecība un lauksaimniecība

Nekustamo īpašumu pārvaldīšana

Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi

Sakari

Sertificēšana, atbilstības novērtēšana un metroloģija

Transports un uzglabāšana

Veselības aprūpe

Dažādi