Valsts kapitālsabiedrību un pašvaldību kapitāla daļu turētāji diskutē par īpašnieka gaidu vēstules ieviešanu

03.01.2022. 14:40

Pārresoru koordinācijas centra (PKC) sadarbībā ar Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūtu (BICG) 2021. gada 14. un 15. decembrī organizētajos semināros-diskusijās valsts kapitālsabiedrību un pašvaldību kapitāla daļu turētāju pārstāvji iepazinās un diskutēja par jauna pārvaldības instrumenta - akcionāra/dalībnieka gaidu vēstules izstrādi un saturu.

Aicinām pieteikties uz SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" valdes locekļa amatu (pagarināts termiņš)

07.12.2021. 09:07

Pieteikties: līdz 09.01.2022.

Pārresoru koordinācijas centram 1. decembrī aprit 10 gadu

01.12.2021. 01:00

Vadošajai valsts attīstības plānošanas un koordinācijas iestādei – Pārresoru koordinācijas centram (PKC) – 1. decembrī aprit 10 gadu, kuru laikā tam dotie uzdevumi un ieguldījums ilgtspējīgas attīstības plānošanā, īstenošanas uzraudzībā un koordinācijā ievērojami pieaudzis. PKC ne tikai īsteno savstarpēji saskaņotu valsts attīstības plānošanu visos valsts pārvaldes līmeņos, koordinē valdību deklarāciju un rīcības plānu izpildi, bet arī jau sešus gadus veic tādas plašas jomas kā valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas pienākumus.

Notiks Koordinācijas institūcijas padomes sēde

30.11.2021. 14:14

1. decembrī notiks Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes (Koordinācijas institūcijas padome – KIP) sēde, kurā tā izskatīs vadlīnijas valdes un padomes locekļu nominēšanai un ziņojumu par to, cik kapitālsabiedrībām izmaksā informācijas publiskošanas jauno prasību ieviešana un turpmākā uzturēšana.

Aicinām pieteikties uz SIA "Rīgas meži" trīs valdes locekļu amatiem

24.11.2021. 23:17

Pieteikties: līdz 06.12.2021. (ieskaitot)