Aicinām pieteikties uz VSIA "Latvijas Televīzija" valdes priekšsēdētāja un diviem valdes locekļu amatiem (pagarināts pieteikšanās termiņš)

08.12.2021. 16:02

Pieteikties: līdz 06.02.2022.

Valsts kapitālsabiedrībām pieaug aktīvi un pašu kapitāls

18.01.2022. 14:25

Lai arī Covid-19 izraisītā krīze būtiski ietekmēja valsts kapitālsabiedrību saimniecisko darbību un tās rezultātus, tomēr par 3,7% pieaudzis valsts kapitālsabiedrību kopējo aktīvu apjoms un pašu kapitāls – par 5,9%, - liecina Pārresoru koordinācijas centra (PKC) publiskotais ikgadējais Pārskats par valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātiem, valstij un pašvaldībām piederošajām kapitāla daļām 2020. gadā.

Aicinām pieteikties uz AS "Rīgas Siltums" padomes locekļa amatu (pagarināts pieteikšanās termiņš)

14.12.2021. 16:53

Pieteikties: līdz 08.02.2022.

Aicinām pieteikties uz SIA "Rīgas meži" valdes locekļa amatu (pagarināts termiņš)

29.12.2021. 13:45

Pieteikties: līdz 31.01.2022.

Noteikta prasība kapitālsabiedrībām sagatavot paziņojumu par korporatīvo pārvaldību, nefinanšu paziņojumu un periodiski pārvērtēt vispārējo stratēģisko mērķi

07.01.2022. 21:44

2021. gada 8. decembrī stājās spēkā grozījumi  Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā (turpmāk - Kapitālsabiedrību pārvaldības likums). Grozījumi papildina Kapitālsabiedrību pārvaldības likumu ar jaunām prasībām publisko personu kapitālsabiedrībām un publiski privātām kapitālsabiedrībām, kā arī novērš atsevišķas līdz šim identificētas neskaidrības likuma normu interpretācijā.