Aicinām pieteikties uz SIA "Rīgas nami" padomes locekļu amatiem

18.02.2022. 18:11

Pieteikties: līdz 21.03.2022.

Aicinām pieteikties uz VSIA "Latvijas Leļļu teātris" valdes locekļa amatu

17.02.2022. 18:05

Pieteikties: līdz 16.03.2022.

Aicinām pieteikties uz VAS "Elektroniskie sakari" valdes locekļa amatu

15.02.2022. 18:05

Pieteikties: līdz 07.03.2022.

PKC sabiedriskai apspriešanai nodotā konceptuālā ziņojuma projektā rosina būtiskas izmaiņas valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā

03.02.2022. 20:00

Pārresoru koordinācijas centra (PKC) sagatavotais projekts "Konceptuālais ziņojums par publisku personu kapitālsabiedrību un publisku personu kapitāla daļu pārvaldības politikas nepieciešamajām izmaiņām" ierosina ieviest katras valdības korporatīvās pārvaldības politikas dokumenta un  kapitālsabiedrību īpašnieku gaidu vēstules izstrādi, piedāvā kapitālsabiedrību iedalījuma metodiku, iesaka regulāri veikt valsts līdzdalības pārvērtēšanu valsts kapitālsabiedrībās un citas izmaiņas.

Jaunie noteikumi nosaka minimāli maksājamo dividenžu apmēru arī valsts netiešā izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām

02.02.2022. 21:07

2022. gada 1. februārī stājas spēkā Pārresoru koordinācijas centra (PKC) izstrādātie un Ministru kabineta 2022. gada 25. janvārī  pieņemtie noteikumi Nr. 72 "Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu" (turpmāk – noteikumi), kas aizstās Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumus Nr. 806 "Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu" (turpmāk - MK noteikumi Nr. 806).