Pētījums: valdes un padomes locekļu atalgojumam jābūt saistītam ar amata pienākumu izpildes intensitāti, ar kapitālsabiedrības mērķiem un izaicinājumiem un ienākumu avotiem

13.08.2022. 19:58

Pārresoru koordinācijas centra (PKC) pasūtītajā pētījumā "Par valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanas praksi un atlīdzības apmēru publisku personu kapitālsabiedrībās un privātās kapitālsabiedrībās Latvijā un ārvalstīs" (turpmāk – Atalgojuma pētījums), ko veica zvērinātu advokātu birojs "PricewaterhouseCoopers Legal" (turpmāk - &"PwC Legal&") un darbs pie kura noslēdzies 2022. gada jūlijā, tiek uzsvērta pārskatāmas atlīdzības politikas izstrādes nozīmība katrā kapitālsabiedrībā, atalgojuma apmēra sasaiste ar valdes un padomes locekļa slodzi, t.i., amata pienākumu veikšanai patērēto laiku, un tā gradācijas nepieciešamība, kā arī atalgojuma maksimālā apmēra sasaiste ar kapitālsabiedrības mērķiem un ienākumu avotiem un sniegtas citas rekomendācijas.

Aicinām pieteikties uz VAS "Latvijas Pasts" valdes locekļa tehnoloģiju un digitālās transformācijas jomā amatu

20.07.2022. 19:25

Pieteikšanās: līdz 24.08.2022.

Aicinām pieteikties uz VSIA "Latvijas Radio" valdes priekšsēdētāja un diviem valdes locekļu amatiem

19.07.2022. 18:14

Pieteikšanās: līdz 14.08.2022.

Aicinām pieteikties uz VSIA "Latvijas Televīzija" valdes locekļa amatu

19.07.2022. 17:20

Pieteikšanās: līdz 14.08.2022.

Valsts kapitālsabiedrību stratēģijas izstrādes vadlīnijas skaidro īpašnieka gaidu vēstuļu saturu un sagatavošanas kārtību

30.06.2022. 13:47

Šā gada 17. jūnija Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes (KIP) sēdē tika saskaņotas Pārresoru koordinācijas centra (PKC) izstrādātās "Valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes vadlīnijas".