Plānotas apjomīgas izmaiņas valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā

21.08.2023
Plānotas apjomīgas izmaiņas valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā

Valsts kanceleja ir sagatavojusi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma grozījumus. Tie piedāvā precizēt pienākumus un to sadalījumu kapitālsabiedrību pārvaldībā iesaistīto pušu starpā, salāgot Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma normas ar aktuālo Komerclikuma regulējumu, kā arī konsolidēt un precizēt kapitālsabiedrību regulējumu.

Pēdējo gadu dinamiskās pārmaiņas ekonomiskajā vidē un jauninājumi komerctiesībās radījuši nepieciešamību precizēt dažādus kapitālsabiedrību pārvaldības aspektus. Tādēļ Valsts kanceleja īsteno būtiskus konceptuālus pārvaldības risinājumus, kas ietverti konceptuālajā ziņojumā Par publisku personu kapitālsabiedrību un publisku personu kapitāla daļu pārvaldības politikas nepieciešamajām izmaiņām.

Risinājumu starpā nozīmīgs akcents likts uz valsts kā akcionāra lomas stiprināšanu. Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma grozījumi paredz gan regulāru valsts kapitālsabiedrību pārvaldības politikas pārskatīšanu Ministru kabineta līmenī, gan lielāku kapitāla daļu turētāja iesaisti un atbildību attiecībā uz mērķu izvirzīšanu un izvērtēšanu. Savukārt, lai stiprinātu aktīva akcionāra lomu likumā, piedāvāts nostiprināt valsts kapitālsabiedrību iedalījumu grupās pēc to ieņēmumu avotiem. Lai kaskadētu un precizētu valsts kapitālsabiedrībām sasniedzamos mērķus un izmantojamos instrumentus, grozījumos plānots nostiprināt arī pienākumu valsts kapitāla daļu turētājiem izstrādāt kapitālsabiedrībām gaidu vēstules.

Vadoties no OECD vadlīnijās iestrādātajiem principiem, ar grozījumiem rosināts definēt vispārējos publiska kapitāla pārvaldības principus - mērķtiecīgu publisko resursu izmantošanu, kontroles nodrošināšanu un informācijas pieejamību sabiedrībai. Vienotas izpratnes par labas korporatīvās pārvaldības vispārējo principu tvērumu iedibināšana sekmēs šo standartu nostiprināšanu praksē un nākotnē novērsīs to, ka likuma subjekti pilda savus uzdevumus formāli, bez saturiskā piepildījuma.

Svarīgs aspekts likumu normu samērošanā ir plāns izslēgt šobrīd neefektīvās normas no Valsts pārvaldes iekārtas likuma un nepieciešamo regulējumu integrēt Kapitālsabiedrību pārvaldības likumā. Ar grozījumiem tiek salāgotas arī Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma normas ar Komerclikuma jauno reorganizācijas procesa un pārvaldes institūciju atbildības regulējumu, vienlaikus precizējot arī publiskas personas kapitālsabiedrību pārveides noteikumus.

Savukārt, lai novērstu kavēšanos attiecībā uz profesionālu un kompetentu pārvaldes institūciju locekļu izraudzīšanos nominācijas procesos, Valsts kanceleja rosina aizliegt uz laiku iecelto kapitālsabiedrības amatpersonu apstiprināšanu amatā atkārtoti. Tāpat iestrādāta prasība valdes un padomes atalgojuma politikas publiskošanai, kas ļautu pārliecināties, ka kapitālsabiedrībā ir izveidota pārskatāma atlīdzības sistēma arī vadībai.

Grozījumu projektā piedāvāts precizēt likuma normas, kas nosaka kapitāla daļu turētāja un tā pārstāvja pienākumus un dalībnieku sapulces kompetenci. Ņemot vērā, ka valsts kapitālsabiedrībās dalībnieku sapulcē tiek pārstāvēts tikai viens dalībnieks un kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas, ar grozījumiem paredzēts piešķirt kapitāla daļu turētājam tiesības pieņemt lēmumus bez sapulces sasaukšanas jautājumos, par ko iepriekš pieņemts augstākās lēmējinstitūcijas lēmums vai rīkojums.

Visi izstrādātie priekšlikumi grozījumiem likumā “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā” un “Valsts pārvaldes iekārtas likums” ikvienam ir pieejami TAP portālā, un Valsts kanceleja aicina interesentus izteikt par tiem viedokli līdz šī gada 11. augustam.

No 2023. gada 1. marta valsts kapitālsabiedrību koordinācijas institūcijas funkcijas pilda Valsts kanceleja, šīs funkcijas pārņemot no likvidētā Pārresoru koordinācijas centra.

 


Gaidu vēstule ir akcionāru sapulces apstiprināts dokuments, kas detalizē kapitālsabiedrības vispārējo stratēģisko mērķu tvērumu un robežas, un sniedz skaidrojumu par akcionāra iecerēm, ko valsts kā īpašnieks vēlas sasniegt ar līdzdalību kapitālsabiedrībā plānotajā periodā.

 

 

Eva Bērze
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr. 67082922
E-pasts eva.berze@mk.gov.lv

 

 

×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas