Pētījums: valdes un padomes locekļu atalgojumam jābūt saistītam ar amata pienākumu izpildes intensitāti, ar kapitālsabiedrības mērķiem un izaicinājumiem un ienākumu avotiem

13.08.2022

Pārresoru koordinācijas centra (PKC) pasūtītajā pētījumā "Par valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanas praksi un atlīdzības apmēru publisku personu kapitālsabiedrībās un privātās kapitālsabiedrībās Latvijā un ārvalstīs" (turpmāk – Atalgojuma pētījums), ko veica zvērinātu advokātu birojs "PricewaterhouseCoopers Legal" (turpmāk - &"PwC Legal&") un darbs pie kura noslēdzies 2022. gada jūlijā, tiek uzsvērta pārskatāmas atlīdzības politikas izstrādes nozīmība katrā kapitālsabiedrībā, atalgojuma apmēra sasaiste ar valdes un padomes locekļa slodzi, t.i., amata pienākumu veikšanai patērēto laiku, un tā gradācijas nepieciešamība, kā arī atalgojuma maksimālā apmēra sasaiste ar kapitālsabiedrības mērķiem un ienākumu avotiem un sniegtas citas rekomendācijas.

Atalgojuma pētījumā "PwC Legal" sniegtās vairākas rekomendācijas nākotnē varētu būt publisku personu kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atalgojuma noteikšanas kārtības un apmēra izmaiņu ieviešanas pamatā, kā arī veicināt vienotas izpratnes un prakses veidošanos attiecībā uz kapitālsabiedrību vadības atalgojuma noteikšanu.

PKC Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Dzintra Gasūne uzsver: “Publisku personu kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības jautājumi ik pa laikam nonāk diskusiju centrā, minot piemērus no privātu uzņēmumu vai starptautiskās prakses uzņēmumu vadītāju atlīdzības sistēmas veidošanā. Tāpēc pētījumā apkopotā informācija par Latvijas un ārvalstu privāto un publisko uzņēmumu praksi un izstrādātie ieteikumi ir būtiski, lai precizētu ar atlīdzību saistītus jautājumus, kā arī pamatotu nepieciešamos papildinājumus normatīvajā regulējumā jomām, kas pašreiz nav tik precīzi noteiktas, piemēram, atpūtas laika izmantošanas kārtība valdes locekļiem.  Šo precizējumu nepieciešamību nosaka valdes locekļu pilnvarojuma attiecību specifika, kādēļ nav piemērojamas Darba likuma normas.

Pētījums sniedz pamatojumu arī virzienam, kurā pašreiz strādājam, lai kapitālsabiedrības iedalītu grupās pēc to ienākumu avotiem, kas raksturo kapitālsabiedrības atkarības pakāpi no publiskiem resursiem. Ar pētījuma rezultātiem jau ir iepazīstināti Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības Koordinācijas institūcijas padomes locekļi - gan ministriju, gan nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuriem bija iespējas uzdot precizējošus jautājumus pētījuma autoriem saistībā ar izstrādātajām rekomendācijām. Izsaku lielu paldies pētījuma izstrādē iesaistītajām personām, jo šie rezultāti kalpos par pamatu turpmākiem uzlabojumiem atlīdzības ietvara veidošanā valdes un padomes locekļiem.”

Būtiskākās Atalgojuma pētījuma rezultātā sniegtās rekomendācijas ietver nepieciešamību uzlabot atalgojuma politikas izstrādes procedūru, ieviešot konsultāciju procedūru ar koordinācijas institūciju, atrisināt uz slodzi balstītas atlīdzības noteikšanu, pārskatīt mainīgās atlīdzības apmēra limitus un noteikšanas principus valdes un padomes locekļiem, kā arī veidot publisko personu kapitālsabiedrību  valdes un padomes locekļu atalgojuma maksimālā apmēra sasaisti ar kapitālsabiedrību darbības mērķiem un finansējuma avotiem. Pētījuma  veicēji rosina domāt par Publisku personu kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā jau paredzēta, bet praksē neizmantota instrumenta iedzīvināšanu – personāla akciju piešķiršanu kapitālsabiedrības vadības locekļiem, sagaidot, ka šāds instruments varētu veicināt kapitālsabiedrību ilgtermiņa mērķu sasniegšanu. 

Ņemot vērā Atalgojuma pētījuma rezultātus un Valsts kontroles 2020. gada 31. marta  revīzijas ziņojumā “Vai valstij tieši un pastarpināti piederošo kapitālsabiedrību valdes locekļu atlīdzības regulējums ir pietiekams?” ietvertos secinājumus, Pārresoru koordinācijas centrs atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 20. oktobra sēdē (prot. Nr. 62  35.§) dotajam uzdevumam ir uzsācis darbu pie Informatīvā ziņojuma par priekšlikumiem turpmākai normatīvo aktu pilnveidošanai attiecībā uz publisko personu kapitālsabiedrību valdes locekļu un padomes locekļu atlīdzību izstrādes. Informatīvais ziņojums tiks iesniegts Koordinācijas institūcijas padomē un pēc tam virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā.

Pētījuma "Par valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanas praksi un atlīdzības apmēru publisku personu kapitālsabiedrībās un privātās kapitālsabiedrībās Latvijā un ārvalstīs" ziņojums

Pētījuma prezentācija

 

Informāciju sagatavoja:

Guntis Rozenbergs
Pārresoru koordinācijas centrs
tālr.: 67082813
e-pasts: guntis.rozenbergs@pkc.mk.gov.lv
tīmekļvietnes: www.pkc.gov.lv
www.valstskapitals.gov.lv
twitter: @LVnakotne
FB: LVnākotne
×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas