Notiks Koordinācijas institūcijas padomes sēde

30.11.2021
Notiks Koordinācijas institūcijas padomes sēde

1. decembrī notiks Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes (Koordinācijas institūcijas padome – KIP) sēde, kurā tā izskatīs vadlīnijas valdes un padomes locekļu nominēšanai un ziņojumu par to, cik kapitālsabiedrībām izmaksā informācijas publiskošanas jauno prasību ieviešana un turpmākā uzturēšana.

Koordinācijas institūcijas padome (KIP) sēdē izskatīs Pārresoru koordinācijas centra (PKC) sagatavoto Vadlīniju valdes un padomes locekļu nominēšanai kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai, projektu.

Vadlīnijas aptver nominācijas procesa sākotnējos apsvērumus; nominācijas procesa sagatavošanu, kurā jāsagatavo informācija par kandidātiem izvirzāmām prasībām, ietverot nepieciešamās kompetences un profesionālo pieredzi, informācija par situāciju kapitālsabiedrībā, tās stratēģiskajiem mērķiem un izaicinājumiem, kā arī par personāla atlases kompānijas iesaistīšanu; nominācijas komisijas izveidošanu; nominācijas komisijas darbību, tostarp vērtēšanas kritēriju definēšanu un novērtēšanas kārtības izstrādi. PKC vadlīniju pielikumos sniedz arī paraugus sagatavojamiem dokumentiem.

KIP uzklausīs arī informāciju par valsts kapitāla daļu turētāju un valsts kapitālsabiedrību izmaksām, kas radās informācijas publiskošanai, kā to nosaka grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, lai palielinātu kapitālsabiedrību darbības pārskatāmību sabiedrībai. Uzdevumu PKC sagatavot šādu ziņojumu deva KIP 2020. gadā.

15 valsts kapitālsabiedrības ir norādījušas, ka izmaksas papildu informācijas publiskošanai bijušas nepilni 50 000 EUR. Papildu informācijas publiskošanas ieviešanas izmaksas ir, sākot no 104 EUR līdz 12 000 EUR, kas ietver cilvēkresursu izmaksas, pakalpojumu izmaksas tīmekļvietnes un citu elektronisko datu publiskošanai internetā, izdevumus jaunas sistēmas iegādei un ieviešanai, mājaslapas izstrādes izdevumus u.c. Savukārt 18 kapitālsabiedrības norāda, ka tām kopumā informācijas publiskošanas turpmākai nodrošināšanai gadā nepieciešamās papildu izmaksas ir aptuveni 98 000 EUR.

PKC Koordinācijas institūcijas padomi informēs par aktuālajiem projektiem kapitālsabiedrību pārvaldības jomā. Ir noslēdzies PricewaterhouseCoopers sadarbībā ar Eiropas Komisiju un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku (ERAB) īstenotais projekts, kura mērķis bija izstrādāt metodoloģiju valsts kapitālsabiedrību optimālu kapitāla struktūru izveidei. Patlaban tiek realizēts pētījums par atalgojumu kapitālsabiedrībās. PKC ir iesniegusi pieteikumu arī jaunam pētījumam sadarbībā ar Eiropas Komisiju - par riska pārvaldīšanu valsts kapitālsabiedrībās.

KIP sēdē notiks 1. decembrī attālināti tiešsaistē, sākot no plkst. 11.30.