Pārresoru koordinācijas centrs īsteno jauno kārtību valsts kapitālsabiedrību padomju locekļu atlasē

08.04.2020
Pārresoru koordinācijas centrs īsteno jauno kārtību valsts kapitālsabiedrību padomju locekļu atlasē

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) kopš šā gada nodrošina valsts kapitālsabiedrību padomes locekļu kandidātu atlasi kopā ar kapitāla daļu turētājiem, vada nominācijas komisiju darbu. Patlaban noris Latvijas valsts radio un televīzijas centra (LVRTC) padomes locekļu kandidātu izraudzīšanās process.

Jauno vienoto pieeju valsts kapitālsabiedrību padomes un valdes locekļu kandidātu atlasē nosaka no 2020. gada 1. janvāra spēkā stājušies grozījumi “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā” un no 2020. gada 25. janvāra spēkā stājušies MK noteikumi Nr. 20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”.

“PKC ir sācis īstenot jauno funkciju - nodrošināt nominācijas komisijas sēžu vadību, nominācijas procesa organizāciju, sēžu norises dokumentēšanu un informācijas publiskošanu par nominācijas procesu,” pēc LVRTC padomes locekļu kandidātu nominācijas komisijas pirmās sēdes uzsver PKC Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Dzintra Gasūne. “Ja iepriekš PKC pārstāvis nominācijas komisijās ir piedalījies kā komisijas loceklis, tad līdz ar jauno kārtību PKC vada nominācijas komisijas darbu – organizē visu komisijas dokumentu projektu izstrādi, ievērojot vienotu pieeju atlases procesos. Ņemot vērā šā brīža pulcēšanās ierobežojumus, komisijas sēdes notiek attālināti, piedaloties visiem komisijas locekļiem.”

LVRTC padomes locekļu kandidātu nominācijas komisijā ir divi kapitāldaļu turētāja - Satiksmes ministrijas - pārstāvji, Latvijas sakaru darbinieku arodbiedrības pārstāvis, neatkarīgais eksperts - no Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta, bet komisijas vadītājs ir PKC Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Dz. Gasūne. Komisijai jāizraugās kandidāti trim vakantajiem padomju locekļu amatiem, jo LVRTC kā akciju sabiedrībai ir jāizveido padome līdz š.g. 1. jūnijam.

Centralizētais nominācijas process aizsācies sekmīgi, un nominācijas komisijas darbam izstrādātais nolikums un citi dokumenti varētu kalpot kā paraugi jauno vadlīniju kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu kandidātu atlasei un izvērtēšanai izstrādei, kā arī citām nākamajām nominācijas komisijām valsts kapitālsabiedrību padomju un valžu locekļu atlasei.

Šogad īstenojamo nominācijas procesu skaitu patlaban grūti prognozēt, bet, kā informē Dz. Gasūne, ir vairākas kapitālsabiedrības, kurās ir iecelti pagaidu padomes locekļi, bet līdz gada beigām saskaņā ar likumu tām ir jāizrauga un jāapstiprina jaunie padomes locekļi.

Jaunā, vienotā kapitālsabiedrību padomes locekļu atlases kārtība palīdz nostiprināt starptautiski atzītus pārvaldības principus, nodrošina procesa vienveidību un caurspīdīgumu, izvēloties atbilstošākos pretendentus amatiem.

Attēls: Quora.com 

Informāciju sagatavoja:
Guntis Rozenbergs
Pārresoru koordinācijas centrs
tālr.: 67082813
e-pasts: guntis.rozenbergs@pkc.mk.gov.lv