Aicinām pieteikties uz "Latvijas Jūras administrācijas" valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amatiem

25.10.2021. 23:30

Pieteikties: līdz 15.11.2021.

Aicinām pieteikties uz SIA "Latvijas Mobilais Telefons" padomes locekļa amatu (pagarināts pieteikšanās termiņš)

17.10.2021. 12:13

Pieteikties: līdz 04.11.2021.

Aicinām pieteikties uz AS "Pasažieru vilciens" padomes locekļu amatiem

24.09.2021. 09:12

Pieteik&šanās: līdz 17.10.2021.

Aicinām pieteikties uz diviem Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra valdes locekļu amatiem

23.09.2021. 17:43

Pieteik&šanās: līdz 15.10.2021.

PwC pētījums rosina valsts kapitālsabiedrību reformu plašākai finanšu instrumentu izmantošanai Latvijā

23.09.2021. 14:12

Dažādojot piekļuvi finansējumam, valsts kapitālsabiedrības var veicināt uzņēmuma tālāko izaugsmi un darbības efektivitāti, kā arī attīstīt labas pārvaldības praksi, sekmējot inovācijas, radot jaunas darba vietas un nodro&šinot papildus ieņēmumus valsts budžetā, vienlaikus atbrīvojot publiskos finan&šu resursus citām investīcijām, - secināts Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadībā īstenotā starptautiskā pētījumā, ko veica PricewaterhouseCoopers Latvia (PwC). Turklāt &šāda prakse ļauj dalīt uzņēmējdarbības risku ar privāto sektoru, mazināt atkarību no banku finansējuma un nepiecie&šamību ieguldīt publiskos resursus.