Jau piekto reizi norisināsies Latvijas valsts kapitālsabiedrību INOVĀCIJU FORUMS

12.05.2022. 15:30

Lai diskutētu par valsts kapitālsabiedrību attīstības modeļiem un scenārijiem, pētniecības komercializēšanu un sadarbību ar zinātniekiem un jaunuzņēmumiem, 19. maijā jau piekto reizi norisināsies Inovāciju forums, ko šoreiz organizē Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) un SIA &"Latvijas Mobilais Telefons&" (LMT).

Aicinām pieteikties uz VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" valdes locekļa amatu (pagarināts pieteikšanās termiņš)

09.05.2022. 10:00

Pieteikšanās: līdz 30.05.2022.

Aicinām pieteikties uz AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" valdes locekļa amatu

25.04.2022. 01:07

Pieteikšanās: līdz 20.05.2022.

Aicinām pieteikties uz diviem AS "Latvijas valsts meži" valdes locekļu amatiem (pagarināts pieteikšanās termiņš)

23.04.2022. 12:06

Pieteikšanās: līdz 06.05.2022.

Apstiprinātas jaunas vadlīnijas valdes un padomes locekļu nominēšanai

22.04.2022. 15:50

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir izstrādājis, saskaņojis ar Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomi (KIP) un apstiprinājis jaunas vadlīnijas valdes un padomes locekļu nominēšanai kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai. Vadlīniju mērķis ir sniegt nominācijas procesā iesaistītajiem praktiskus ieteikumus un skaidrojumus par nominācijas procesa organizatoriskiem un kandidātu vērtēšanas jautājumiem, lai nodrošinātu nominācijas procesa atbilstību korporatīvās pārvaldības labas prakses principiem.