Aicinām pieteikties uz kultūras un sporta centra "Daugavas stadions" valdes locekļa amatu

21.05.2021. 16:05

Pieteik&šanās: līdz 30.05.2021.

Pagarināts pieteikšanās termiņš konkursam uz SIA "Rīgas meži" trīs padomes locekļu amatiem

10.05.2021. 14:11

Pieteik&šanās: līdz 25.05.2021.

Aicinām pieteikties uz SIA "Latvijas standarts" valdes locekļa amatu

26.04.2021. 14:56

Pieteik&šanās: līdz 07.05.2021.

Aicinām pieteikties uz SIA "Rīgas meži" trīs padomes locekļu amatiem

13.04.2021. 09:28

Pieteik&šanās: līdz 10.05.2021.

Aicinām pieteikties uz VAS "Valsts nekustamie īpašumi" padomes locekļa amatu (atkārtoti)

06.04.2021. 08:08

Pieteik&šanās: līdz 20.04.2021.