Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" izsludina atklātu konkursu uz valdes priekšsēdētāja amata vietu

15.05.2023
Akciju sabiedrība Sadales tīkls izsludina atklātu konkursu uz valdes priekšsēdētāja amata vietu

Pieteikšanās līdz 02.06.2023.

 

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" izsludina atklātu konkursu uz VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA amata vietu

Valde pieņem lēmumus, paraksta līgumus un cita veida dokumentus saskaņā ar kapitālsabiedrības statūtiem un valdes pilnvarojumu. Par valdes darba rezultātiem un mērķu izpildi valdes locekļi atbild solidāri.

Darbs uz noteiktu laiku, pilna slodze

Darba vieta: Šmerļa iela 1, Rīga

Valdes priekšsēdētāja pienākumi un atbildības jomas:

 • atbild par AS "Sadales tīkls" valdes izvirzīto mērķu sasniegšanu, valdes lēmumu izpildi, plāno, vada un koordinē uzņēmuma darbu kopumā
 • pārstāv AS "Sadales tīkls" atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam, Komerclikumam, Sabiedrības statūtiem, padomes un akcionāru sapulces lēmumiem un citu tiesību aktu prasībām valsts un starptautiskā līmenī
 • nodrošina akcionāru sapulces un padomes lēmumu izpildi, veicina AS "Sadales tīkls" saimniecisko darbību, tās tehnisko, ekonomisko un sociālo attīstību
 • atbild par funkciju grupu – biznesa procesu pārvaldība, komunikācija, personāla vadība
 • koordinē uzņēmuma stratēģijas izstrādi un ieviešanu
 • atbild par Darba koplīgumā paredzēto saistību izpildi un darba tiesību normu ievērošanu uzņēmumā
 • nodrošina ar uzņēmumu saistītās ekonomiskās, inženiertehniskās un komerciālās rakstura informācijas konfidencialitātes ievērošanu
 • pieņem lēmumus, paraksta līgumus un cita veida dokumentus saskaņā ar pilnvarojumu
 • vada ikdienas darījumus, operatīvos darba procesus deleģējuma ietvaros

Nepieciešamās zināšanas, pieredze un kompetences

Obligātās prasības:

 • augstākā akadēmiskā vai 2.līmeņa profesionālā izglītība
 • valsts valodas prasme augstākajā (C1) līmenī atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.157 un Valsts valodas likuma 6.pantam
 • angļu valodas prasme vismaz B2 līmenī, atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei
 • izpratne par AS "Sadales tīkls" darbības jomu un regulācijas vidi
 • izpratne par korporatīvās pārvaldības principiem
 • izpratne par uzņēmuma ilgtermiņa finanšu, risku, personāla vadību un krīžu vadību
 • vismaz trīs gadu pieredze valdes locekļa vai valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā
 • pieredze sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm
 • kompetences (saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumiem Nr.20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai"):
  • stratēģiskais redzējums
  • orientācija uz rezultātu sasniegšanu
  • komandas vadīšana
  • plānošana un organizēšana
  • pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana
  • prasme prezentēt, argumentēt, pārliecināt un veidot konstruktīvu dialogu

Vēlamās prasības:

 • MBA vai EMBA grāds
 • zināšanas enerģētikā, nozares attīstības tendencēs
 • pieredze stratēģiju izstrādē, konceptuālu dokumentu veidošanā
 • pieredze sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm
 • angļu valodas prasme vismaz C1 līmenī, atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei
 • kandidātam jāpiemīt izcilām darbaspējām (saspringts darba režīms, nozīmīgs darba apjoms, būtisku lēmumu pieņemšana), motivācijai sasniegt rezultātus profesionālajā darbībā, spējai uzņemties atbildību par savu prasmju un spēju attīstību

Īpašie nosacījumi:

 • valdes priekšsēdētāja amatam ir piemērojams valsts amatpersonas statuss un noteiktie ierobežojumi
 • kandidāts nevar būt persona:
  • kurai nav augstākās izglītības
  • kura ir bijusi sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas
  • kurai, pamatojoties uz kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, ir atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību
  • par kuru ir pasludināts maksātnespējas process
  • kura ir vai pēdējo 24 mēnešu laikā līdz pieteikumu iesniegšanas gala termiņa datumam publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras ietvaros ir bijusi politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona
 • kandidātam jāatbilst likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" prasībām
 • kandidātam jāatbilst likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām. Pilnvaru termiņa laikā iespējams būs nepieciešams saņemt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam.
 • kandidātiem jāpiemīt nevainojamai reputācijai, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo

Valdes priekšsēdētāja mēneša atalgojums: no 8560 EUR līdz 10700 EUR  pirms nodokļu nomaksas.

Atlases process sastāvēs no vairākām kārtām, ko veiks atlases uzņēmums Amrop / SIA "Executive Search Baltics" un AS "Sadales tīkls" pārstāvji.

Lūdzam pieteikumu konkursam iesniegt līdz 2023. gada 2.jūnijam (ieskaitot), sūtot elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai rakstveidā parakstītus un ieskenētā veidā nosūtot uz e-pasta adresi: natalja.gudakovska@amrop.com

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 1. motivētu pieteikumu, iekļaujot informāciju, kas apliecina izglītības, pieredzes un prasmju esamību, atbilstību AS "Sadales tīkls" valdes priekšsēdētāja amatam
 2. Curriculum Vitae (CV) (iesniegt speciāli sagatavoto formu "Kandidata CV_AS_Sadales tikls_Valdes priekssedetajs")
 3. valdes priekšsēdētāja amata kandidāta apliecinājumu speciāli sagatavotā apliecinājuma formā (iesniegt speciāli sagatavoto apliecinājuma formu)
 4. informāciju par Kandidāta augstāko izglītību, pēc komisijas pieprasījuma uzrādot apliecinošu dokumentu
 5. informāciju par profesionālo kvalifikāciju un citām prasmēm, pēc komisijas pieprasījuma uzrādot apliecinošu dokumentu (sertifikātu)
 6. informāciju par valodu prasmēm, pēc komisijas pieprasījuma uzrādot apliecinošu dokumentu

Papildu informācija: natalja.gudakovska@amrop.com

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic atlases uzņēmums Amrop / SIA "Executive Search Baltics" un AS "Sadales tīkls" (datu pārzinis).
Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu: riga@amrop.com , ja vēlaties, lai Amrop / SIA "Executive Search Baltics" pārtrauc Jūsu datu apstrādi, vai uz e-pastu: personasdati@sadalestikls.lv , ja vēlaties, lai AS "Sadales tīkls" pārtrauc Jūsu datu apstrādi.

 

 

×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas