Rīgas valstspilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz SIA "Rīgas ūdens" padomes locekļa amatu

15.05.2023
Rīgas valstspilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz SIA Rīgas ūdens padomes locekļa amatu

Pieteikšanās līdz 05.06.2023.

Rīgas valstspilsētas pašvaldība izsludina publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz SIA “Rīgas ūdens” (reģistrācijas Nr. 40103023035, juridiskā adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495, Latvija) padomes locekļa amatu stratēģijas izstrādes un īstenošanas, korporatīvās pārvaldības, uzņēmumu, komandas un iesaistīto pušu vadības jomās.

SIA “Rīga ūdens” misija ir nodrošināt Rīgas iedzīvotājus ar kvalitatīviem un drošiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, tai skaitā rūpējoties par pakalpojumu atbilstību noteiktām kvalitātes un vides aizsardzības prasībām, standartiem un noslēgto līgumu ar pakalpojumu lietotājiem nosacījumiem, nodrošināt dzeramā ūdens un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti, kā arī ūdenssaimniecības attīstības projektu izstrādi un realizēšanu (vairāk lasiet: https://www.rigasudens.lv/lv/vizitkarte).

Padomes locekļa amata kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās prasības:

 1. valsts valodas prasmes C1 līmenī un angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmeni;
 2. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu SIA “Rīgas ūdens” padomes locekļa uzdevumus;
 3. darba pieredze (pēdējo 10 gadu laikā), kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
  1. vismaz triju gadu pieredze kapitālsabiedrības, kuras darbības rādītāji periodā, kurā kandidāts ir ieņēmis valdes vai padomes locekļa amatu, pārsniedza vismaz divus no šādiem rādītājiem – bilances kopsumma 4 miljoni euro, neto apgrozījums 8 miljoni euro un vidējais darbinieku skaits 50;
  2. vismaz triju gadu pieredze vadītāja vai tā vietnieka amatā valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga par vides, infrastruktūras, sabiedrisko pakalpojumu, finanšu, ekonomikas vai attīstības plānošanas nozaru politikas veidošanu vai īstenošanu un kuras darbības rādītāji periodā, kurā kandidāts ir ieņēmis amatu, pārsniedza vismaz vienu no šādiem rādītājiem – budžets/finanšu apgrozījums 8 miljoni euro, vidējais darbinieku skaits 50.
 4. kandidātiem ir jābūt izpratnei, pieredzei un padziļinātām zināšanām par stratēģiju izstrādi un īstenošanu, korporatīvo pārvaldību, uzņēmumu, komandas un iesaistīto pušu vadību, kā arī izpratnei par jautājumiem, kas saistīti ar SIA “Rīgas ūdens” darbības jomu;
 5.  nevainojama reputācija.

Kompetences, kas ir nepieciešamas padomes locekļa pienākumu pildīšanai:

 • stratēģiskais redzējums (būtiskā kompetence);
 • pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana (būtiskā kompetence);
 • orientācija uz attīstību;
 • pārmaiņu vadīšana;
 • lēmumu pieņemšana un atbildība.

Pieredze pēdējo piecu gadu laikā vadošā amatā biržā kotētā uzņēmumā vai uzņēmumā, kas emitējis obligācijas, tiks uzskatīta par priekšrocību.

Ierobežojumi kandidātiem noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtajā daļā, Komerclikumā un likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”.

Dokumentus dalībai atlases procesā lūdzam iesniegt līdz 05.06.2023. ieskaitot, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi “SIA “Rīgas ūdens” padomes locekļa amata kandidātu atlasei” Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldei uz e-pastu: nominacija@riga.lv.

Kontaktpersona: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes Metodoloģijas un procesu atbalsta nodaļas galvenā referente Sandra Pastare, Sandra.Pastare@riga.lv, tālr. 67012117.

Atlases procesā kandidāti iesniedz šādus dokumentus:

 • motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju un pamatojumu atbilstībai izvirzītajām prasībām);
 • dzīves gaitas aprakstu (Curriculum Vitae) atbilstoši pievienotajai formai, t. sk. ar norādītu informāciju par personām (vismaz trijām), no kurām nominācijas komisija var iegūt atsauksmes par kandidātu par pēdējiem desmit gadiem;
 • apliecinājumu saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas, Komerclikuma un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 6. panta un 7. panta piektās daļas prasībām atbilstoši pievienotajai formai (norādot atbilstību neatkarīgā padomes locekļa statusam atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta sestajai daļai, ja attiecināms);
 • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstāko izglītību apliecinošs dokuments iegūts ārvalstīs, tad lūgums pievienot Akadēmiskās informācijas centra izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments);
 • kandidātiem, kas tiks aicināti uz atlases procesa otro kārtu, papildus būs jāiesniedz stratēģiskais redzējums par SIA “Rīgas ūdens” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem un padomes lomu kapitālsabiedrības vadībā, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs, ņemot vērā amata profilu – stratēģiju izstrāde un īstenošana, korporatīvās pārvaldības, uzņēmumu, komandas un iesaistīto pušu vadība, un redzējums jāprezentē nominācijas komisijai (~ 20 min.).

Informācijai: padomes locekļa mēnešalga 2 700 euro (bruto), padomes priekšsēdētāja mēnešalga 3 000 euro (bruto).

SIA “Rīgas ūdens” padomes locekļa amata kandidātu atlasei un novērtēšanai ir izveidota nominācijas komisija šādā sastāvā: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes vadītāja Ilze Spūle-Statkus un neatkarīgie eksperti ar balsstiesībām - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece Elita Turka, Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante Kristīne Priede un Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta individuālā biedre, SIA “Talentor Latvija” vadošā partnere Agata Anča. Komisiju vada Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora p. i. Edijs Pelšs.

Apliecinājuma un Curriculum Vitae forma, kā arī informatīvais paziņojums par kandidāta personas datu apstrādi publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras nodrošināšanai pieejams Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv sadaļā “Pašvaldība”  – “Vakances”.

×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas