Aicinām pieteikties uz SIA "Rīgas nami" padomes locekļa amatu

14.12.2022
Aicinām pieteikties uz SIA Rīgas nami padomes locekļa amatu

Pieteikšanās: līdz 13.01.2023.

Rīgas valstspilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz SIA "Rīgas nami" padomes locekļa amatu nekustamā īpašuma apsaimniekošanas, pārvaldīšanas un attīstības jautājumos.

Kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās prasības:

 1. valsts valodas prasmes C1 līmenī un angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmeni;
 2. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā, finansēs, tiesību zinātnē, inženierzinātnēs, nekustamo īpašumu pārvaldībā vai citā pielīdzināmā jomā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu SIA “Rīgas nami” padomes locekļa uzdevumus;
 3. darba pieredze (pēdējo 10 gadu laikā), kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

           3.1. vismaz triju gadu pieredze kapitālsabiedrības, kuras darbības rādītāji periodā, kurā kandidāts ir ieņēmis amatu, pārsniedza vismaz divus no šādiem rādītājiem – bilances kopsumma 4 miljoni euro, neto apgrozījums 8 miljoni euro un vidējais darbinieku skaits 50, valdes vai padomes locekļa amatā;

            3.2. vismaz triju gadu pieredze vadītāja vai vadītāja vietnieka amatā valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga par nekustamo īpašumu attīstību un pārvaldību un kuras darbības rādītāji periodā, kurā kandidāts ir ieņēmis amatu, pārsniedza vismaz vienu no šādiem rādītājiem – budžets/finanšu apgrozījums 8 milj. euro, vidējais darbinieku skaits 50.

     4. Kandidātiem ir jābūt izpratnei un zināšanām par korporatīvo pārvaldību, uzņēmumu un komandas vadību, iesaistīto pušu vadību un pēdējo 10 gadu laikā vismaz triju gadu profesionālai darba pieredzei nekustamā īpašuma apsaimniekošanas, pārvaldīšanas un attīstības jautājumos, tai skaitā kultūrvēsturisko objektu apsaimniekošanā;

        5. Nevainojama reputācija.

 Kompetences, kas ir nepieciešamas padomes locekļa pienākumu pildīšanai: 

 • stratēģiskais redzējums (būtiskā kompetence);
 • pārmaiņu vadīšana (būtiskā kompetence);
 • orientācija uz attīstību;
 • pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana;
 • lēmumu pieņemšana un atbildība.

Kandidātiem izvirzītās vēlamās prasības:

 • pieredze vadošā amatā starptautiskā kapitālsabiedrībā/institūcijā vai biržā kotētā kapitālsabiedrībā;
 • pieredze publisko iepirkumu vadības jomā;
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību darbību.

Ierobežojumi kandidātiem noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtajā daļā, Komerclikumā un likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”.

Dokumentus dalībai atlases procesā lūdzam iesniegt līdz 13.01.2023. ieskaitot, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi “SIA “Rīgas nami” padomes locekļa amata kandidātu atlasei” Rīgas domes Kapitālsabiedrību pārvaldei uz e-pastu: nominacija@riga.lv .

Kontaktpersona: Rīgas domes Kapitālsabiedrību pārvaldes Metodoloģijas un procesu atbalsta nodaļas galvenā referente Sandra Pastare, sandra.pastare@riga.lv, tālr. 67012117.

Atlases procesā kandidāti iesniedz šādus dokumentus:

 • motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju un pamatojumu atbilstībai izvirzītajām prasībām);
 • dzīves gaitas aprakstu (Curriculum Vitae) atbilstoši pievienotajai formai, t. sk. ar norādītu informāciju par personām (vismaz trijām), no kurām nominācijas komisija var iegūt atsauksmes par kandidātu par pēdējiem desmit gadiem;
 • apliecinājumu saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas, Komerclikuma un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 6. panta un 7. panta piektās daļas prasībām atbilstoši pievienotajai formai (norādot atbilstību neatkarīgā padomes locekļa statusam atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta sestajai daļai, ja attiecināms);
 • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstāko izglītību apliecinošs dokuments iegūts ārvalstīs, tad lūgums pievienot Akadēmiskās informācijas centra izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments);
 • kandidātiem, kas tiks aicināti uz atlases procesa otro kārtu, papildus būs jāiesniedz stratēģiskais redzējums par SIA “Rīgas nami” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem un padomes lomu kapitālsabiedrības vadībā, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs, ņemot vērā amata profilu - nekustamā īpašuma apsaimniekošanas, pārvaldīšanas un attīstības jautājumi, un redzējums jāprezentē nominācijas komisijai (~ 20 min.).

Informācijai: padomes locekļa mēnešalga 2 160 eiro (bruto), padomes priekšsēdētāja mēnešalga 2 400 eiro (bruto).

SIA “Rīgas nami” padomes locekļa amata kandidātu atlasei un novērtēšanai ir izveidota nominācijas komisija šādā sastāvā: Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Latvijā Andris Grafs, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante Kristīne Priede, Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors Vladimirs Ozoliņš, Valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” valdes locekle Jeļena Gavrilova un komisiju vada Rīgas pilsētas izpilddirektors, Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Jānis Lange.

Apliecinājuma un Curriculum Vitae forma, kā arī informatīvais paziņojums par kandidāta personas datu apstrādi publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras nodrošināšanai pieejams Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv sadaļā “Pašvaldība”  – “Vakances”.

SIA “Rīga nami” ir profesionāls un uzticams pašvaldības un kapitālsabiedrības īpašumā esošo nekustamo īpašumu pārvaldītājs un apsaimniekotājs. Ar mērķi virzīties uz nekustamo īpašumu pārvaldības centralizāciju un darbības efektivitātes paaugstināšanu, kā arī korporatīvās pārvaldības un administratīvās kapacitātes stiprināšanu ar 01.11.2022. SIA “Rīgas nami” ir pievienotas SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”, SIA “Rīgas Centrāltirgus” un SIA “Rīgas serviss”.
SIA “Rīgas nami” ir izveidota un darbojas, lai nodrošinātu kultūrvēsturisku un nacionālajai reprezentācijai nozīmīgu nekustamo īpašumu (tai skaitā tirgus teritoriju un tajās esošo ēku) un pašvaldības īres dzīvojamo māju un sociālo dzīvojamo māju pārvaldīšanu, tai skaitā tajās esošo dzīvojamo telpu un sociālo dzīvokļu izīrēšanu, pašvaldības izglītības, kultūras, sociālās palīdzības un policijas iestāžu, kā arī neapdzīvoto un saimnieciskajai darbībai neizmantoto ēku apsaimniekošanu, pašvaldības institūciju nodrošināšanu ar to funkciju izpildei nepieciešamajām telpām, kā arī kultūras vērtību saglabāšanu un kultūras pasākumu organizēšanu.
×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas