Aicinām pieteikties uz VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" valdes priekšsēdētāja amatu (pagarināts pieteikšanās termiņš!)

06.12.2022
Aicinām pieteikties uz VSIA Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca valdes priekšsēdētāja amatu (pagarināts pieteikšanās termiņš!)

Pieteikšanās līdz: 16.12.2022.

Latvijas Republikas Veselības ministrija izsludina konkursu uz VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” valdes priekšsēdētāja amatu

VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” ir viena no lielākajām psihiatriskā profila ārstniecības iestādēm Latvijā, kas nodrošina Daugavpils pilsētas un apkārtējo reģionu iedzīvotājiem visu nepieciešamo garīgās veselības aprūpes  pakalpojumu spektru, ieskaitot: mājas garīgās veselības aprūpes pakalpojumus, ambulatorās psihiskās veselības aprūpes pakalpojumus,stacionāros psihiskās veselības aprūpes pakalpojumus, t.sk. piespiedu ārstēšanu pēc tiesas lēmuma, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Valdes priekšsēdētāja/ - as amata kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

 1. Atbilstība Publiskas personas kapitāla dalu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām;
 2. Nevainojama reputācija (amata pretendents ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav publiski pieejami pierādījumu, kas liecinātu par pretējo, un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju);
 3. Atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;
 4. Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (veselības aprūpes jomā, veselības vadības jomā, uzņēmējdarbībā, vadībzinātnē, tiesību zinātnē, ekonomikā vai finansēs vai citās pielīdzināmās jomās, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu valdes priekšsēdētāja (-as) uzdevumus konkrētajā amatā).
 5. Vismaz triju gadu nepārtraukta pieredze (kas iegūta pēdējos 15 gados) vidējā vai lielā uzņēmumā*, vai valsts pārvaldes iestādē valdes priekšsēdētājam līdzvērtīgā vadošā amatā (uzņēmuma vadītājs vai cits augstākā līmeņa vadības amats, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadībai vai valdei). Pieredze attiecīgās kapitālsabiedrības darbības jomā vai sociālās aprūpes jomā tiks novērtēta kā priekšrocība;
 6. Valsts valodas zināšanas C1 līmenī;
 7. Angļu valodas zināšanas ne zemākas par B2 līmeni atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei.

Kandidātiem nepieciešamas zināšanas un izpratne par:

 • VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” darbības jomu, kapitālsabiedrības darbību un regulējošiem normatīvajiem aktiem;
 • Administratīvo un personāla vadības procesu ārstniecības iestādē;
 • Publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību un darbību, un laba korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana;
 • Par veselības aprūpes sistēmu valstī un Sabiedrības darbības nozari;
 • Pieredze un prasmes komunikācijā ar medijiem un valsts pārvaldes iestādēm tiks uzskatīta par priekšrocību.

Kandidātu kompetence tiek vērtēta šādās jomās: stratēģiskais redzējums (būtiskā kompetence); pārliecināšanas, komunikācijas un argumentācijas prasmes; lēmumu pieņemšana un atbildība; spēja veidot pozitīvas, uz komandas sadarbību orientētas attiecības, lai sekmētu kapitālsabiedrības mērķu un rezultātu sasniegšanu (būtiskā kompetence).

Mēneša atalgojums:  4842,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2022. gada 30. novembrim (ieskaitot), sūtot elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai rakstveidā parakstītus un ieskenētā veidā nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@vm.gov.lv.

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 1. personīgi vai elektroniski parakstītu un datētu motivētu pieteikumu (motivācijas vēstuli), iekļaujot informāciju, kas apliecina Konkursa sludinājumā norādītās pieredzes, prasmju un citu prasību atbilstību valdes priekšsēdētāja amatam;
 2. dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae), kurā iekļauta informācija vismaz par: izglītību (norādot izglītības iestādi, izglītības iegūšanas gadu, iegūto kvalifikācijas līmeni), profesionālo darba pieredzi (norādot darba vietas nosaukumu, nepieciešamo informāciju par darba vietu, ieņemamo amatu, attiecīgās darba pieredzes gūšanas laiku, ilgumu, pieredzes jomu un galvenos pienākumus, vadīto darbinieku skaitu), kā arī pašvērtējumu par valodu zināšanām un kontaktinformāciju (elektroniskā pasta adresi,  telefona numuru);
 3. augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā)
 4. apliecinājumu: *par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām; *ka kandidāts ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts attiecīgajā amatā.

Kandidātiem, kuri tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, tiks lūgts iesniegt un prezentēt (līdz 15 minūtēm) stratēģisko redzējumu par VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” attīstības virzieniem tuvākajos 5 gados - izaicinājumi un iespējas.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam: pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Veselības ministrija, kontaktinformācija: Brīvības iela 72 k-1, Rīga LV-1011, e-pasts: pasts@vm.gov.lv.

Atlases un novērtēšanas procesu īstenos nominācijas komisija.

Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādē jebkurā laikā, rakstot pieprasījuma uz pasts@vm.gov.lv (ja vēlaties, lai Veselības ministrija pārtrauc Jūsu datu apstrādi).

 

VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” Valdes priekšsēdētāja amatu kandidātu atlasei un novērtēšanai ir izveidota nominācijas komisija, kuras uzdevums ir izvērtēt kandidātus valdes locekļu amatiem šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:

 • Aiga Balode, Veselības ministrijas valsts sekretāres vietniece digitalizācijas un pārmaiņu vadības jautājumos

Komisijas locekļi:

 • Boriss Kņigins - Veselības ministrijas valsts sekretāres vietnieks finanšu jautājumos
 • Baiba Brasliņa - Veselības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamenta direktore
 • Dagnija Zepa - Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante

Neatkarīgie eksperti:

 • Jānis Vētra- Latvijas Veselības aprūpes vadības speciālistu asociācijas valdes priekšsēdētājs
 • Valentīna Berga – Latvijas Ārstu biedrības valdes locekle

 

*Par vidējām kapitālsabiedrībām uzskatāmas kapitālsabiedrības, ja kapitālsabiedrības bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām: nodarbināti līdz 250 darbiniekiem, neto apgrozījums 40 mlj.EUR vai bilances kopsumma 20 mlj.EUR.

*Par lielām kapitālsabiedrībām uzskatāmas kapitālsabiedrības, ja kapitālsabiedrības bilances datumā pārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām: nodarbināti 250 vai vairāk darbinieku, neto apgrozījums 40 mlj.EUR vai bilances kopsumma 20 mlj.EUR.

×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas