Aicinām pieteikties uz AS "Ventas osta" trīs padomes locekļu amatiem (pagarināts pieteikšanās termiņš)

25.10.2022
Aicinām pieteikties uz AS Ventas osta trīs padomes locekļu amatiem (pagarināts pieteikšanās termiņš)

Pieteikšanās: līdz 20.12.2022.

Pārresoru koordinācijas centrs sadarbībā ar Satiksmes ministriju izsludina konkursu uz akciju sabiedrības "Ventas osta" (turpmāk – VO) trīs padomes locekļu amatiem, tostarp vismaz diviem padomes locekļiem jāatbilst neatkarīga padomes locekļa prasībām.

VO padomes funkciju īstenošanai, tās sastāvam jābūt sabalansētam, kur padomes locekļiem kopumā ir nepieciešamas visas padomes funkciju īstenošanas kompetences, noteiktas iemaņas un pieredze.VO vakantajiem padomes locekļu amatiem ir noteiktas šādas atbildības jomas (trīs amatu profili): 1.) ostas pakalpojumu sniegšanas joma, uzņēmumu un komandas vadība, iesaistīto pušu vadība; 2.) finanšu jautājumu un audita, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas joma; 3.) stratēģiju izstrādes un ieviešanas, korporatīvas pārvaldības joma.

VO padomes locekļu amatu kandidātiem ir izvirzītas šādas obligātās minimālās prasības:

 1. nevainojama reputācija;
 2. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība atbilstoši kompetences jomai (ostu vadībā, transporta pakalpojumos un loģistikā, finansēs, ekonomikā, vadībzinībās, tiesību zinātnē, inženierzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā);
 3. valsts valodas prasmes C1 līmenī un angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
 4. darba pieredze (iegūta pēdējo 10 gadu laikā), kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā un kas atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:
 • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vai
 • vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā (iestādes vadītājs vai tā vietnieks) valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga ostu darbības politikas veidošanu vai īstenošanu, vai
 • vismaz piecu gadu pieredze vadošā akadēmiskā personāla amatā (asociētais profesors, profesors, vadošais pētnieks), kas ietver arī pētniecību un zinātniskās publikācijas ostu darbības jomā.

VO padomes locekļu amatu kandidātiem ir izvirzītas šādas profesionālās pieredzes, zināšanu un kompetences jomu prasības:

 1. Padomes loceklis/-e ar kompetenci ostas pakalpojumu sniegšanas  jomā, uzņēmumu un komandas vadībā, iesaistīto pušu vadībā (1. amata profils): vismaz triju gadu darba pieredze (iegūta pēdējo 10 gadu laikā) jautājumos, kas saistīti ar ostas pakalpojumu sniegšanu, uzņēmumu un komandas vadībā, iesaistīto pušu vadībā. Vēlama izpratne transporta un loģistikas jomā un pieredze sadarbībā ar arodbiedrībām.
 2. Padomes loceklis/-e ar kompetenci finanšu jautājumu un audita jomā, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā (2. amata profils):  vismaz triju gadu darba pieredze (iegūta pēdējo 10 gadu laikā) finanšu vadības jautājumos, investīciju piesaistē, risku pārvaldībā, iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita jautājumos. Vēlama izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar ostas pakalpojumu sniegšanu.
 3. Padomes loceklis/-e ar kompetenci stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā un korporatīvas pārvaldības jomā (3. amata profils): vismaz triju gadu darba pieredze (iegūta pēdējo 10 gadu laikā)  biznesa stratēģiju izstrādē vai ieviešanā un uzņēmumu korporatīvās pārvaldības jautājumos. Vēlama izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar ostas pakalpojumu sniegšanu.

Kandidātiem nepieciešama izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi. VO padomes locekļa/-es amata pienākumu pildīšanai nepieciešamas šādas kompetences: pārmaiņu vadīšana, plānošana un organizēšana orientācija uz attīstību, stratēģiskais redzējums, lēmumu pieņemšana un atbildība.

Ierobežojumi kandidātiem ir noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtajā daļā un papildu prasība neatkarīgajam padomes loceklim (divi amati) ir atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta sestās daļas prasībām.

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2022. gada 20. decembrim (ieskaitot) elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: nominacija@pkc.mk.gov.lv.

Kandidātus lūdzam  iesniegt šādus dokumentus:

 1. Pieteikuma vēstuli, iekļaujot informāciju, kas apliecina profesionālās pieredzes un prasmju atbilstību VO padomes locekļa/-es amatam, norādot vēlamo kompetences jomu (amata profilu). (Ja vēlas kandidēt vairākās jomās, tad amata profilus vēlams norādīt prioritārā secībā.)
 2. Padomes locekļa/-es amata kandidāta/-es apliecinājumu, izmantojot pievienoto formu un apliecinot:
 • atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām un neatkarīga padomes locekļa amatam papildus atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta sestās daļas prasībām;
 • ka kandidāts/-e ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts padomes locekļa/-es amatā.

    3. Dzīves gājuma un darba pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae), izmantojot pievienoto formu, kurā iekļauti arī galvenie sasniegumi, pašvērtējums par valodu zināšanām un kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs).

   4. Augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā).

      5. Valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopiju (iesniedz kandidāts, kurš izglītību nav ieguvis valsts valodā).

      6. Citus dokumentus, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi.

Mēneša atlīdzība padomes loceklim (bruto): 1944 EUR un padomes priekšsēdētājam (bruto): 2160 EUR.

Informējam, ka kandidātiem, kuri tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs iesniegt stratēģisko redzējumu (prezentācijas formā, līdz 15 minūtēm) par VO galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu:
 1. pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi, kā arī atlases procesā Jūsu dati tiks nodoti AS “Ventas osta” sadarbības partnerim - personāla atlases pakalpojumu sniedzējam SIA “ASTRAL Executive Search”;
 2. personas datu apstrādes pārzinis ir Pārresoru koordinācijas centrs, kontaktinformācija: tālr. 67082903, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050.
×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas