Aicinām pieteikties uz Latvijas Nacionālā sporta centra valdes locekļa amatu

04.10.2022
Aicinām pieteikties uz Latvijas Nacionālā sporta centra valdes locekļa amatu

Pieteikšanās: līdz 18.10.2022.

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina konkursu uz SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs” valdes locekļa amatu (viena amata vieta).

Kandidātiem/-ēm izvirzāmās obligātās minimālās prasības:
•   Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām.
•  Nevainojama reputācija (kandidāts ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo, un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju).
•   Teicamas latviešu valodas zināšanas (vismaz C1 līmenis).
•   Angļu valodas zināšanas valdes locekļa pienākumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā (ne zemākas par B2 līmeni).
•  Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība ekonomikā, finansēs, uzņēmējdarbības vadībā, vadībzinībās.
•  Līdzšinējā darba pieredze (iegūta pēdējo 7 gadu laikā), kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
1) vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā* vai šim amatam tieši padota vadības līmeņa darbinieka amatā valsts vai pašvaldības iestādē, kapitālsabiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā kādā no SIA darbības jomām, tostarp sporta organizatoriskā darba nodrošināšanā vai sporta vai kultūras pasākumu organizēšanā;
2) vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā* vai šim amatam tieši padota vadības līmeņa darbinieka amatā finanšu jomas jautājumu vadības jomā, mārketinga un/vai sabiedrisko attiecību jautājumu vadības jomā, administratīvo jautājumu vai pakalpojumu attīstības jomās vai IT jomas projektu īstenošanā un/vai IT pakalpojumu attīstībā, to stratēģiskajā plānošanā vai īstenošanā.

* Par valdes loceklim līdzvērtīgu vadošu amatu tiek uzskatīts augstākā līmeņa vadības amats, kas tieši atskaitās iestādes/uzņēmuma vadībai, vai lielas kapitālsabiedrības struktūrvienības vadītāja amats.
* Iegūta lielāka darba pieredze tiks vērtēta augstāk.


Prasības kandidātiem/-ēm:
•    Profesionālās zināšanas un prasmes kapitālsabiedrības darbības jomās.
•    Zināšanas par finanšu resursu pārvaldīšanu un administrēšanu.
•   Zināšanas par komunikāciju, sabiedrisko attiecību stratēģijas uzdevumiem un funkcijām, par sabiedrisko attiecību daudzveidību, par mārketinga, komunikācijas un sabiedrisko attiecību jomu attīstību, par digitālo rīku attīstību.
•    Izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību un darbību.
•    Izpratne par IT risinājumu ieviešanu un izmantošanu dažādu procesu optimizēšanā.

Mēneša atlīdzība: 5746 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Iesniedzamie dokumenti:
1. Motivēts pieteikums, kurā lūdzam iekļaut informāciju, kas apliecina iepriekš norādītās izglītības, profesionālās pieredzes, norādot periodu, kad minētā pieredze iegūta (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta amatam izvirzītā darba pieredze, nominācijas komisija uzskata, ka kandidātam nav šādas pieredzes), un prasmju esamību.
2. Parakstīts apliecinājums (lūdzam lejuplādēt un izmantot pievienoto formu) atbilstībai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām valdes locekļa amata ieņemšanai (tostarp Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtajā daļā noteiktajām prasībām un apliecinājumu piekrišanai ievērot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus un novērst iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā).
3. Dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae, vēlams atbilstoši Europass CV standarta formai), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām, norādot pēdējo 7 (septiņu) gadu laikā vadīto kolektīvu darbinieku skaitu, būtiskāko informāciju par uzņēmuma darbības jomu, kandidāta atbildību un pienākumiem, un nozīmīgākajiem sasniegumiem attiecīgajā uzņēmumā.
4. Kandidāta izglītības dokumentu kopijas (kandidātiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā).

Kandidātiem/-ēm pieteikties līdz 18.10.2022, iesniedzamos dokumentus (parakstītus ar drošu elektronisko parakstu) nosūtot uz e-pasta adresi konkursi@izm.gov.lv ar norādi “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais sporta centrs” valdes loceklis”.

Informējam, ka atlase noritēs divās kārtās šādi:
1. kārtā notiks kandidātu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana obligātajām minimālajām prasībām;
2. kārtā iekļuvušie kandidāti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta katra kandidāta profesionālās zināšanas un piemērotība amatam, tostarp kandidāti, kuri tiks izvirzīti uz 2. kārtu, tiks vērtēti, analizējot viņu vadības kompetences: komandas vadīšana (būtiskā kompetence), orientācija uz attīstību, plānošana un organizēšana, lēmumu pieņemšana un atbildība, pārmaiņu vadīšana (būtiskā kompetence), kā arī kandidātiem, kuri tiks virzīti konkursa 2.kārtai, nominācijas komisija lūgs triju darbdienu laikā sagatavot un iesniegt prezentāciju (Power Point, prezentācijas ilgums līdz 10 minūtēm, angļu valodā) - stratēģisko redzējumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais sporta centrs” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai un iespējamos risinājumus kapitālsabiedrības darbībai ierobežotu resursu apstākļos.
Par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz konkursa otro kārtu - darba interviju - uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka:
1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases nominācijas norisi;
2) iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000022399), kontaktinformācija: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050.


Tālrunis uzziņām 67047795.

×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas