Aicinām pieteikties uz Rīgas 2. slimnīcas valdes locekļa amatu!

04.10.2022
Aicinām pieteikties uz Rīgas 2. slimnīcas valdes locekļa amatu!

Pieteikšanās: līdz 25.10.2022.

Rīgas valstspilsētas pašvaldība izsludina publisku kandidātu pieteikšanos uz SIA “Rīgas 2. slimnīca” valdes locekļa amatu ar kompetenci finanšu vadības, korporatīvās pārvaldības un stratēģiskās attīstības jautājumos.

Valdes locekļa amata kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās prasības:

 1. Valsts valodas prasmes C1 līmenī un angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmeni.
 2. Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā, tiesību zinātnēs, finanšu vai ekonomikas jomā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu SIA “Rīgas 2. slimnīca” valdes locekļa uzdevumus. 
 3. Vismaz triju gadu darba pieredze (pēdējo 10 gadu laikā) vadītāja amatā* vai vadītājam tieši pakļautas struktūrvienības vadītāja amatā finanšu vadības, iekšējās kontroles sistēmas, stratēģiskās vadības un attīstības vai juridiskā atbalsta jautājumos kapitālsabiedrībā, iestādē vai citā organizācijā, kurā šajā periodā nodarbināti vairāk nekā 150 darbinieki vai kurai gada neto apgrozījums (iestādei un citai organizācijai – gada budžets/ finanšu apgrozījums) bijis ne mazāks kā 5 milj. eiro.
 4. Valdes locekļa pienākumu pildīšanai nepieciešama profesionālā pieredze pēdējo piecu gadu laikā finanšu vadībā un vismaz vienā no minētajām jomām:
  1. iekšējās kontroles sistēmas ieviešanā;
  2. stratēģiju izstrādē un īstenošanā;
  3. korporatīvās pārvaldības politikas ieviešanā. 

   5. Valdes locekļa pienākumu pildīšanai nepieciešamas šādas vadības kompetences: stratēģiskais redzējums (būtiskā kompetence), lēmumu pieņemšana un atbildība (būtiskā kompetence), orientācija uz attīstību, plānošana un organizēšana, pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana.

    6. Nevainojama reputācija.

   7. Pieredze pēdējo piecu gadu laikā Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaistē un attīstības projektu vadīšanā tiks uzskatīta par priekšrocību un novērtēta ar papildu punktiem.

* Kapitālsabiedrībā – padomes vai valdes locekļa amatā.

Ierobežojumi kandidātiem noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtajā daļā, Komerclikumā un likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”.

Dokumentus dalībai atlases procesā lūdzam iesniegt līdz 25.10.2022. ieskaitot, nosūtot parakstītus dokumentus (parakstītus ar drošu elektronisko parakstu) ar norādi “SIA “Rīgas 2. slimnīca” valdes locekļa amata kandidātu atlasei” Rīgas domes Kapitālsabiedrību pārvaldei uz e-pastu: nominacija@riga.lv .

Kontaktpersona: Rīgas domes Kapitālsabiedrību pārvaldes Metodoloģijas un procesu atbalsta nodaļas galvenā referente Sandra Pastare, sandra.pastare@riga.lv, tālr. 67012117.

Atlases procesā kandidāti iesniedz šādus dokumentus:

 • motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju un pamatojumu atbilstībai izvirzītajām prasībām);
 • dzīves gaitas aprakstu (Curriculum Vitae) atbilstoši pievienotajai formai, t. sk. ar norādītu informāciju par personām (vismaz divām), no kurām nominācijas komisija var iegūt atsauksmes par kandidātu par pēdējiem pieciem gadiem;
 • apliecinājumu saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas, Komerclikuma un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 6. panta un 7. panta ceturtās daļas prasībām atbilstoši pievienotajai formai;
 • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstāko izglītību apliecinošs dokuments iegūts ārvalstīs, jāpievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņas kopija par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments);
 • kandidātiem, kas tiks aicināti uz atlases procesa otro kārtu, papildus būs jāiesniedz un jāprezentē (~ 20 min.) stratēģiskais redzējums par SIA “Rīgas 2. slimnīca” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem un valdes lomu stratēģijas izstrādē un ieviešanā un pārmaiņu vadībā, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

Valdes locekļa mēnešalga 4 000 euro (bruto).

Apliecinājuma un Curriculum Vitae forma, kā arī informatīvais paziņojums par kandidāta personas datu apstrādi publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras nodrošināšanai pieejams Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv sadaļā “Pašvaldība”  – “Vakances”.

SIA “Rīgas 2. slimnīca” ir Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība, kura sniedz stacionāros un ambulatoros (tai skaitā veselības aprūpe mājās) veselības aprūpes un sociālā darba pakalpojumus.
SIA “Rīgas 2. slimnīca” galvenais darbības virziens ir kustību un balsta sistēmas slimību ārstēšana un rehabilitācija, nodrošinot augsti kvalificētu traumatoloģiski ortopēdisko aprūpi un palīdzību.
SIA “Rīgas 2. slimnīca” Daugavas kreisajā krastā ir vienīgā slimnīca, kas sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību smagu skeleta traumu gadījumos un plānveida ortopēdisko ārstniecību dažādu skeleta un locītavu slimību gadījumos. Līdztekus stacionārajiem pakalpojumiem tiek sniegti ambulatorie pakalpojumi gan ortopēdijā, gan vairākās citās specialitātēs, un pieejami dažādi diagnostikas pakalpojumi, tai skaitā laboratoriskie izmeklējumi.
SIA “Rīgas 2. slimnīca” pārvaldes institūcijas ir dalībnieku sapulce, kuras kompetencē esošus lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Rīgas pilsētas izpilddirektors, un valde. Saskaņā ar statūtiem SIA “Rīgas 2. slimnīca” valdē šobrīd darbojas viens valdes loceklis (valdes priekšsēdētājs), bet, ņemot vērā 2021. gada darbības rezultātus, kā arī lai stiprinātu valdes kompetences finanšu vadībā, stratēģiju izstrādē un īstenošanā, korporatīvās pārvaldības politikas un iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanā, ir pieņemts lēmumu uzsākt nominācijas procesu otra SIA “Rīgas 2. slimnīca” valdes locekļa atlasei, kandidātu izvēloties atklātas nominācijas procedūras rezultātā.
2021. gadā SIA “Rīgas 2. slimnīca” neto apgrozījums bija 8 974 640 euro un tajā ir nodarbināti 327 darbinieki, tā atrodas Ģimnastikas ielā 1, 1911. gadā celtajā ēkā. Slimnīca ir izveidota 1959. gadā, kad tika rekonstruēta ēka un mainīts tās plānojums, pārveidojot to no pansionāta par medicīnas iestādi (vairāk lasiet: https://www.slimnica.lv/lv/traumatologijas-un-ortopedijas-slimnica).
×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas