Aicinām pieteikties uz VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" valdes locekļa amatu (pagarināts pieteikšanās termiņš)

09.05.2022

Pieteikšanās: līdz 30.05.2022.

Latvijas Republikas Veselības ministrija izsludina konkursu uz VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” valdes locekļa amatu veselības aprūpē.

VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” valdes locekļa/-es / (turpmāk – valdes loceklis) amata kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

 1. Nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;
 2. Valsts valodas zināšanas C1 līmenī;
 3. Angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
 4. Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (veselības aprūpes jomā, veselības vadības jomā, uzņēmējdarbībā, vadībzinātnē, tiesību zinātnē, ekonomikā, vai finansēs vai citās pielīdzināmās jomās, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa (-les) uzdevumus konkrētajā amatā). Profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību.
 5. Vismaz triju gadu pieredze (kas iegūta pēdējos 15 gados) pieredze vidējā vai lielā uzņēmumā*, vai valsts pārvaldes iestādē valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā (uzņēmuma vadītājs vai cits augstāka līmeņa vadības amats, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadībai vai valdei) attiecīgās kapitālsabiedrības darbības jomā,

           vai 

       Vismaz triju gadu pieredze (kas iegūta pēdējos 15 gados) vidējā vai lielā uzņēmumā* vai valsts pārvaldes iestādē valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā (uzņēmuma vadītājs vai cits augstāka līmeņa vadības amats, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadībai vai valdei), kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā.

Kandidātiem nepieciešamas zināšanas un izpratne par:

 • VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” darbības jomu, kapitālsabiedrības darbību un regulējošiem normatīvajiem aktiem;
 • Administratīvo un personāla vadības procesu ārstniecības iestādē;
 • Publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību un darbību, un laba korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana;
 • Pieredze veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanā un vadībā.

Kandidātu kompetence tiek vērtēta šādās jomās: stratēģiskais redzējums, plānošana un organizēšana, pārmaiņu vadīšana, mērķu un rezultātu sasniegšana, darbinieku motivēšana un attīstīšana.

Mēneša atalgojums: 3486 EUR (trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit seši euro, 00 centi) apmērā pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2022. gada 30. maijam (ieskaitot), sūtot elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai rakstveidā parakstītus un ieskenētā veidā nosūtot uz e-pasta adresi: pieteikumi@fontes.lv

 1. personīgi vai elektroniski parakstītu un datētu motivētu pieteikumu (motivācijas vēstuli), iekļaujot informāciju, kas apliecina Konkursa sludinājumā norādītās pieredzes, prasmju un citu prasību atbilstību valdes priekšsēdētāja amatam;
 2. dzīves gaitas un darba pieredzes (lūdzam lejuplādēt un izmantot pievienoto formu)  apraksts (Curriculum Vitae), kurā iekļauta informācija vismaz par: izglītību (norādot izglītības iestādi, izglītības iegūšanas gadu, iegūto kvalifikācijas līmeni), profesionālo darba pieredzi (norādot darba vietas nosaukumu, nepieciešamo informāciju par darba vietu, ieņemamo amatu, attiecīgās darba pieredzes gūšanas laiku, ilgumu, pieredzes jomu un galvenos pienākumus, vadīto darbinieku skaitu), kā arī pašvērtējumu par valodu zināšanām un kontaktinformāciju (elektroniskā pasta adresi,  telefona numuru);
 3. augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā)
 4. apliecinājumu (saskaņā ar sludinājumam pievienoto apliecinājuma formu, apliecinot:

Kandidātiem, kuri tiks virzīti pēdējai vērtēšanas kārtai, tiks lūgts iesniegt un prezentēt (līdz 15 minūtēm) stratēģisko redzējumu par VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” attīstības virzieniem tuvākajos 5 gados - izaicinājumi un iespējas.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam: pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Veselības ministrija, kontaktinformācija: Brīvības iela 72 k-1, Rīga LV-1011, e-pasts: vm@vm.gov.lv
Atlases un novērtēšanas procesu īstenos nominācijas komisija sadarbībā ar personāla atlases konsultantu SIA “Fontes Executive Search”.
Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādē jebkurā laikā, rakstot pieprasījuma uz pieteikumi@fontes.lv (ja vēlaties, lai SIA “Fontes Executive Search” pārtrauc Jūsu datu apstrādi) vai vm@vm.gov.lv (ja vēlaties, lai Veselības ministrija pārtrauc Jūsu datu apstrādi).
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, veselības aprūpes nozares vadošā ārstniecības iestāde, kas sniedz, augsti kvalificētu, ārstniecības pakalpojumu primāru un sekundāru palīdzību skeleta traumu gadījumos, komplicētu traumu seku novēršanā, veic ortopēdiskas un rekonstruktīvas operācijas dažādu skeleta un locītavu slimību gadījumos.

*Par vidējām kapitālsabiedrībām uzskatāmas kapitālsabiedrības, ja kapitālsabiedrības bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām: nodarbināti līdz 250 darbiniekiem, neto apgrozījums 40 mlj.EUR vai bilances kopsumma 20 mlj.EUR.

*Par lielām kapitālsabiedrībām uzskatāmas kapitālsabiedrības, ja kapitālsabiedrības bilances datumā pārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām: nodarbināti 250 vai vairāk darbinieku, neto apgrozījums 40 mlj.EUR vai bilances kopsumma 20 mlj.EUR

×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas