Aicinām pieteikties uz valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" valdes locekļu amatiem

10.03.2022
Aicinām pieteikties uz valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs valdes locekļu amatiem

Pieteikšanās: līdz 06.04.2022.

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” izsludina atklātu konkursu diviem valdes locekļu amatiem.

Valdes locekļu amatiem noteiktās kompetences jomas:

 1. valdes loceklis/-e ar kompetenci finanšu jomā;
 2. valdes loceklis/-e ar kompetenci informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā (IKT);

Valdes locekļu amatu kandidātiem ar kompetenci finanšu jomā izvirzītās obligātās minimālās prasības:

 • nevainojama reputācija;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finansēs, ekonomikā, grāmatvedībā vai uzņēmējdarbības jomā;
 • valsts valodas zināšanas C1 līmenī un angļu valodas zināšanas ne zemākas par B2 līmeni
 • Darba pieredze, kas atbilst vienai no šādiem kritērijiem:
 • vismaz triju gadu pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā vai vairāku struktūrvienību vadībā vidējā vai lielā uzņēmumā, vai organizācijā ar sarežģītu struktūru/procesiem VAS "LVRTC" darbības jomā;
 • vismaz triju gadu pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā vai vairāku struktūrvienību vadībā vidējā vai lielā uzņēmumā, vai organizācijā ar sarežģītu struktūru/procesiem, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā;
 • vismaz triju gadu profesionālā darba pieredze finanšu vadībā un projektu vadībā pēdējo 10 (desmit) gadu laikā.

Papildus izvirzāmās prasības:

 • nepieciešamas zināšanas un izpratne par finanšu vadības jautājumiem, t.sk. zināšanas un pieredze darbā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;
 • nepieciešama pārmaiņu vadības pieredze;
 • vēlamas zināšanas, izpratne un pieredze par publisko iepirkumu procesiem;
 • pieredze vadošā amatā, vai uzņēmumā ar sarežģītu struktūru un/vai procesiem pēdējo septiņu gadu laikā;
 • zināšanas un izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību, korporatīvo pārvaldību (OECD);
 • pieredze sadarboties, prezentēt uzņēmuma viedokli ārējām ieinteresētām pusēm un/vai medijiem;
 •  vēlama pieredze darbā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Valdes locekļu amatu kandidātiem ar kompetenci informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā (IKT) izvirzītās obligātās minimālās prasības:

 • nevainojama reputācija;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju, telekomunikāciju vai uzņēmējdarbības jomā valdes loceklim ar kompetenci IKT jomā,
 • valsts valodas zināšanas C1 līmenī un angļu valodas zināšanas ne zemākas par B2 līmeni;
 • Darba pieredze, kas atbilst vienai no šādiem kritērijiem:
 • vismaz triju gadu pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā vai vairāku struktūrvienību vadībā vidējā vai lielā uzņēmumā, vai organizācijā ar sarežģītu struktūru/procesiem VAS "LVRTC" darbības jomā;
 • vismaz triju gadu pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā vai vairāku struktūrvienību vadībā vidējā vai lielā uzņēmumā, vai organizācijā ar sarežģītu struktūru/procesiem, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā;
 • Vismaz triju gadu profesionālā darba pieredze informācijas un komunikāciju tehnoloģiju vadībā un projektu vadībā pēdējo 10 (desmit) gadu laikā.

Papildus izvirzāmās prasības:

 • nepieciešama pieredze informācijas tehnoloģiju pielietošanā biznesa procesu vadībā, digitālās zināšanas, izpratne par aktualitātēm IT attīstībā;
 • nepieciešama pārmaiņu vadības pieredze;
 • vēlamas zināšanas, izpratne un pieredze par publisko iepirkumu procesiem;
 • pieredze vadošā amatā, vai uzņēmumā ar sarežģītu struktūru un/vai procesiem pēdējo septiņu gadu laikā;
 • zināšanas un izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību, korporatīvo pārvaldību (OECD);
 • pieredze sadarboties, prezentēt uzņēmuma viedokli ārējām ieinteresētām pusēm un/vai medijiem.

Valdes locekļu amatu kandidātiem nepieciešamās kompetences:

 • komandas vadīšana (būtiskā kompetence);
 • stratēģiskais redzējums (būtiskā kompetence);
 • lēmumu pieņemšana un atbildība;
 • orientācija uz mērķu sasniegšanu;

Īpaši nosacījumi “LVRTC” valdes locekļu amata kandidātiem:

 • atbilstība “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības” likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām;
 • valdes locekļa amatam piemērojams valsts amatpersonas statuss, noteiktie ierobežojumi un atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta ceturtajai daļai;
 • atbilstību likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām.

Mēneša atalgojums (bruto): līdz EUR 7228.80 EUR valdes loceklim/-ei

Dokumentus konkursam ar norādi “LVTRC” valdes locekļu amata kandidātu atlasei” ar norādi uz kuru atbildības jomu kandidē var iesniegt līdz 2022. gada 6. aprīlim (ieskaitot), nosūtot elektroniskā pasta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi: nominacijaskomisija@lvrtc.lv.

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 1. personīgi vai elektroniski parakstītu un datētu motivētu pieteikumu (motivācijas vēstuli), iekļaujot informāciju, kas apliecina konkursa sludinājumā norādītās izglītības, pieredzes, prasmju un citu prasību atbilstību valdes locekļa amatam konkrētā darbības jomā;
 2. valdes locekļa amata kandidāta apliecinājumu atbilstībai īpašajiem nosacījumiem;
 3. dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae) atbilstoši pievienotajai formai, kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām, norādot pēdējo desmit gadu laikā vadīto kolektīvu darbinieku skaitu, būtiskāko informāciju par uzņēmuma darbības jomu, Jūsu atbildību un pienākumiem, un nozīmīgākajiem sasniegumiem (īstenoti projekti, sasniegti augsti finanšu rezultāti, sasniegti izaicinoši uzņēmuma attīstības mērķi, u.c.) attiecīgajā uzņēmumā, norādīta kontaktinformācija;
 4. augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība iegūta ārzemēs jāpievieno dokuments par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā;
 5. Valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopiju (iesniedz kandidāts, kurš izglītību nav ieguvis valsts valodā);
 6. Citus dokumentus, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi.

Informējam, ka kandidātiem, kuri tiks virzīti trešajai atlases kārtai, 5 darba dienu laikā būs jāiesniedz savs redzējums par VAS “LVRTC” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai un iespējamos risinājumus kapitālsabiedrības darbībai ierobežotu resursu apstākļos prezentācijas formā (ne ilgāk kā 15 minūšu apjomā).

Informējam ka VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes locekļu atlasē ir piesaistīta personāla atlases kompānija SIA "Eiro Personāls". Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic atlases kompānija SIA “Eiro Personāls” un VAS “LVRTC” ir datu pārzinis.