Aicinām pieteikties uz VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes locekļa amatu (pagarināts pieteikšanās termiņš)

11.03.2022
Aicinām pieteikties uz VAS Latvijas dzelzceļš valdes locekļa amatu (pagarināts pieteikšanās termiņš)

Pieteikties: termiņš pagarināts līdz 31.03.2022.

VAS "Latvijas dzelzceļš" izsludina atklātu konkursu uz vakanto valdes locekļa tehniskās ekspluatācijas jautājumos  amatu.

Valdes locekļa/-les tehniskās ekspluatācijas jautājumos amata kandidātiem/-ēm nepieciešamās zināšanas, pieredze un kompetences:

Obligātās prasības:

 1. atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;
 2. atbilstība un piekrišana ievērot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. panta un 7. panta ceturtā daļā noteiktos valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumus, 8. un 81. pantā noteikto valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumu izpildes kārtību un novērst citas iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā;
 3. piekrišana valsts amatpersonas statusam un tam noteiktajiem ierobežojumiem;
 4. atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām (pienākumu izpilde saistīta ar pielaidi valsts noslēpumam, kandidātam jāatbilst prasībām speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam saņemšanai);
 5. valsts valodas zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā (C1 līmenī), angļu valodas atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei ne zemākas par B2 līmeni un krievu valodas zināšanas ne zemākas par B2 līmeni;
 6. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība atbilstoši kompetences jomai (inženierzinātnes, eksaktās zinātnes(matemātika, fizika) vai cita pielīdzināma joma);
 7. nevainojama reputācija;
 8. darba pieredze infrastruktūras tehniskās ekspluatācijas jautājumos;
 9. darba pieredze pēdējo 10 gadu laikā atbilst vismaz vienai no norādītajām prasībām:
  • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes locekļa vai valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā(uzņēmuma vadītājs vai cits augstāka līmeņa vadības amats, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadībai vai valdei)  attiecīgās kapitālsabiedrības darbības jomā;
  • vismaz triju gadu pieredze biznesa vadībā stratēģiskajā līmenī valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā vidējā vai lielā kapitālsabiedrībā (uzņēmuma vadītājs vai cits augstāka līmeņa vadības amats, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadībai vai valdei), kas nodrošina valdes locekļa amata uzdevumu izpildei nepieciešamās  kompetences un zināšanas ar  inženiertehnisko jomu saistītā amata pienākumu profesionālai izpildei.

Prasības darba pieredzei, izpratnei un zināšanām:

 • pierādāma iepriekšēja pieredze pārmaiņu procesu vadīšanā, kas saistīti ar organizācijas struktūrām, procesiem un cilvēkresursu izmaiņām,
 • komandas vadības pieredze lielā uzņēmumā vai vairāku līmeņu struktūras komandas vadības pieredze, pārvaldības un kontroles stiprināšanā vai darba organizācijas un lietderības uzlabošanā, sekmīgi rezultāti šo procesu ieviešanā mērogojamā biznesā (CV norādīti konkrēti piemēri);
 • pieredze tehniskās ekspluatācijas un/vai inženiertehniskās funkcijas un procesu pārvaldības jautājumos, vēlams lielā uzņēmumā ar sarežģītu struktūru un procesiem;
 • pieredze kapitālsabiedrības darbības stratēģijas izstrādē un īstenošanā pārraudzībā, procesu plānošanā un vadīšanā un izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību un darbību, korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana;
 • zināšanas un izpratne par VAS “Latvijas dzelzceļš” komercdarbības jomu (jautājumiem, kas saistīti ar infrastruktūras pārvaldīšanu un tehnisko jomu, transportu un loģistiku), iepriekšējā darba pieredze šajos jautājumos tiks uzskatīta par priekšrocību.

Kompetences:

 • komandas vadīšana;
 • stratēģiskais redzējums;
 • lēmumu pieņemšana un atbildība;
 • orientācija uz attīstību.

Valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka atbilstoši  Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”.

Mēneša atlīdzība (bruto):  9036 EUR

VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes locekļa personāla atlases un novērtēšanas process sastāvēs no vairākām kārtām, un to īstenos  atlases konkursa nominācijas komisija un personāla atlases kompānija SIA “Fontes Executive Search”.

Kandidāti, kas tiks virzīti otrajai kārtai, tiks aicināti ne vēlāk kā piecu dienu laikā iesniegt sagatavotu prezentāciju ar nominācijas komisijas noteikto tēmu (prezentācijas ilgums - ne vairāk kā 15 minūtes).

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2022. gada 6. martam (ieskaitot) iesniegt pieteikuma dokumentus ar norādi: “Pieteikums VAS  “Latvijas dzelzceļš” Valdes locekļa amatam” elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: vlt@ldz.lv

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus:

 • motivētu pieteikumu (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes un prasmju esamību atbilstoši);
 • Curriculum Vitae (CV) (iesniegt speciāli sagatavotajā formā: CV_ forma);
 • valdes locekļa amata kandidāta atbilstības apliecinājums (iesniegt speciāli sagatavoto apliecinājumu formu:  VL_ apliecinājums _ forma);
 • augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopijas. Ja ārzemēs iegūta izglītība, tad izziņa no Augstākās izglītības centra par izglītības pielīdzināšanu;
 • ja izglītība nav iegūta latviešu valodā un vērtējums nav norādīts CV, valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija.

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz ar e-drošu parakstu.

Atkarībā no valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem saistībā ar Covid-19 vīrusu intervijas notiks attālinātā režīmā. Par iespējamo pāreju uz intervijām klātienē kandidātu atlases un nominācijas laikā lēmumu pieņems nominācijas komisija.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic atlases kompānija SIA “Fontes Executive Search” un VAS “Latvijas dzelzceļš”(Datu pārzinis). Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu: fontes@fontes.lv   (ja vēlaties, lai SIA “Fontes Executive Search” pārtrauc Jūsu datu apstrādi) vai uz e-pastu: datuaizsardziba@ldz.lv (ja vēlaties, lai VAS "Latvijas dzelzceļš" pārtrauc Jūsu datu apstrādi).
VAS "Latvijas dzelzceļš"  ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna “Latvijas dzelzceļš” valdošais uzņēmums. VAS „Latvijas dzelzceļš” pārvalda dzelzceļa infrastruktūru (dzelzceļa infrastruktūras ekspluatācija, uzturēšana, attīstība) un sniedz publiskās lietošanas dzelzceļa minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu un piekļuvi publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai, kas savieno dzelzceļa infrastruktūru ar apkalpes vietām, kravas vagonu apstrādes, vagonu tehniskās apkopes un apskates pakalpojumus, elektroenerģijas sadales un tirdzniecības pakalpojumus, nomas pakalpojumus, informācijas tehnoloģiju pakalpojumus, elektronisko sakaru pakalpojumus, kā arī principāla pakalpojumus.
Vairāk informācijas mājaslapā:  https://www.ldz.lv/