Aicinām pieteikties uz SIA "Rīgas meži" trīs valdes locekļu amatiem

24.11.2021
 Aicinām pieteikties uz SIA Rīgas meži trīs valdes locekļu amatiem

Pieteikties: līdz 06.12.2021. (ieskaitot)

SIA “Rīgas meži” padome izsludina konkursu uz valdes locekļu amatiem (3 vakances).

Valdes locekļu amatiem noteiktās kompetences jomas:

 1. valdes loceklis/-e ar kompetenci mežsaimniecības, mežizstrādes un koksnes izstrādājumu ražošanas jautājumos;
 2. valdes loceklis/-e ar kompetenci stratēģiskās vadības, korporatīvās pārvaldības, ilgtspējas un komunikācijas jautājumos, nekustamo īpašumu apsaimniekošanā un
 3. valdes loceklis/-e ar kompetenci finanšu vadības, administratīvajos jautājumos un juridiskajā atbalstā.

Valdes locekļu amatu kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās prasības:

 • nevainojama reputācija;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu SIA “Rīgas meži” valdes locekļa/-es pienākumus;
 • valsts valodas zināšanas C1 līmenī un vēl vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas ne zemākas par B1 līmeni;
 • vismaz 3 (trīs) gadu pieredze (kas iegūta pēdējo 10 gadu laikā) valdes locekļa/-es vai līdzvērtīgā vadošā amatā (uzņēmuma vadītājs vai struktūrvienības vadītājs) jomās, kas noteikta atšķirīgi katram valdes loceklim/-ei atbilstoši tā/-ās kompetencei vidējā vai lielā uzņēmumā1 vai arī iestādē vai citā organizācijā, kurā šajā periodā vidēji gadā nodarbināti vairāk nekā 50 darbinieki.

Papildus izvirzāmās prasības atbilstoši atbildības jomai:

 1. valdes loceklim/-ei, kura atbildības jomā ir mežsaimniecības, mežizstrādes un koksnes izstrādājumu ražošanas jautājumi:
 • minimālajās prasībās noteiktajai darba pieredzei ir jābūt mežsaimniecības, mežizstrādes un koksnes izstrādājumu ražošanas procesu organizēšanas jautājumos;
 • zināšanas, izpratne un darba pieredze pēdējo piecu gadu laikā tiks vērtēta ar papildus punktiem šādos jautājumos:
 • stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā, korporatīvas pārvaldības un pārmaiņu vadības jautājumos;
 • nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā;

     2. valdes loceklim/-ei, kura atbildības jomā ir stratēģiskās vadības, korporatīvās pārvaldības, ilgtspējas un komunikācijas jautājumi, nekustamo īpašumu apsaimniekošana:

 • minimālajās prasībās noteiktajai darba pieredzei ir jābūt stratēģiskās vadības, korporatīvās vai administratīvās vadības jautājumos;
 • zināšanas, izpratne un darba pieredze pēdējo piecu gadu laikā tiks vērtēta ar papildus punktiem šādos jautājumos:
 • nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā;
 • mežsaimniecības, mežizstrādes un koksnes izstrādājumu ražošanas jomā;

    3. valdes loceklim/-ei, kura atbildības jomā ir finanšu vadība, administratīvie jautājumi un juridiskais atbalsts:

 • minimālajās prasībās noteiktajai darba pieredzei ir jābūt finanšu vadības vai administratīvās vadības, vai juridiskā atbalsta jautājumos;
 • zināšanas, izpratne un darba pieredze pēdējo piecu gadu laikā tiks vērtēta ar papildus punktiem šādos jautājumos:
 • investīciju piesaistē, risku pārvaldībā, iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita jautājumos vai Starptautisko finanšu pārskatu standartu ieviešanā;
 • nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā;
 • mežsaimniecības, mežizstrādes un koksnes izstrādājumu ražošanas jomā;
 • stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā, korporatīvas pārvaldības un pārmaiņu vadības jautājumos.

Valdes locekļu amatu kandidātiem nepieciešamās kompetences:

 • stratēģiskais redzējums (būtiskā kompetence);
 • lēmumu pieņemšana un atbildība (būtiskā kompetence);
 • plānošana un organizēšana;
 • orientācija uz attīstību;
 • līderības spējas;
 • pārmaiņu vadība;
 • pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana.

Valdes loceklim/-ei, kuru nominācijas komisija ieteiks kā piemērotu kandidātu valdes priekšsēdētāja/-as amatam kā būtiskai kompetencei jāpiemīt arī līderības un pārmaiņu vadības kompetencei.

Mēneša atalgojums (bruto): EUR 6000 valdes priekšsēdētājam/-ai un EUR 5400 valdes loceklim/-ei.

Dokumentus konkursam ar norādi ““SIA Rīgas meži” valdes locekļu amata kandidātu atlasei” ar norādi uz kuru atbildības jomu kandidē var iesniegt līdz 2021. gada 6. decembrim (ieskaitot), nosūtot elektroniskā pasta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi: cv@eiropersonals.lv.

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 1. elektroniski parakstītu motivētu pieteikumu (motivācijas vēstuli), iekļaujot informāciju, kas apliecina konkursa sludinājumā norādītās pieredzes, prasmju un citu prasību atbilstību valdes locekļa/-es prasībām;
 2. dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae) atbilstoši pievienotajai formai, t. sk. ar norādītu informāciju par personām (vismaz trijām), no kurām nominācijas komisija var iegūt atsauksmes par kandidātu par pēdējiem pieciem gadiem;
 3. augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un izziņas kopijas par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;
 4. apliecinājumu saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 6. panta un 7. panta ceturtās daļas prasībām atbilstoši pievienotajai formai;
 5. kandidātiem, kuri tiks aicināti uz atlases otro kārtu, papildus būs jāiesniedz un jāprezentē redzējums (līdz 10’000 rakstu zīmēm) par SIA “Rīgas meži” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem un valdes lomu stratēģiju izstrādē un ieviešanā un pārmaiņu vadībā, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai, un redzējums jāprezentē nominācijas komisijai (~ 15 min.)

Pašvaldību kapitālsabiedrību amatpersonas savus darba pienākumus var veikt tikai tad, ja viņiem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, tāpēc pirms apstiprināšanas amatā būs nepieciešams uzrādīt derīgu sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

SIA “Rīgas meži” valdes locekļu amata kandidātu atlasei un novērtēšanai ir izveidota nominācijas komisija šādā sastāvā: SIA “Rīgas meži” padomes priekšsēdētājs Toms Auškāps, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta pārstāvis, AS “SEB banka” valdes loceklis Arnis Škapars, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes dekāns Linards Sisenis, biedrības “Latvijas Meža īpašnieku biedrība” valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks; nominācijas komisiju vada Rīgas pilsētas izpilddirektora vietniece Rita Logina.

Piesakoties izsludinātajai vakancei un nosūtot savu CV, Jūs piekrītat iesniegto personas datu apstrādei konkrētajā atlases procesā un saziņai ar Jums. Ja Jūs tiksiet uzaicināts uz darba interviju, Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati un darba intervijas laikā sniegtā informācija tiks apstrādāti personāla atlases mērķim SIA “Rīgas meži” leģitīmo interešu nodrošināšanai, ciktāl tā attiecināma uz personāla atlasi., Plašāk par personas datu apstrādi personāla atlases mērķim lūdzu skat. SIA “Rīgas meži”  portālā www.rigasmezi.lv sadaļā “Publiskojamā informācija/SIA “Rīgas meži” politikas/Informatīvais paziņojums par personas datu apstrādi SIA “Rīgas meži” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas norises nodrošināšanai”.

Pārzinis: SIA “Rīgas meži”, reģ.nr. 40003982628.

SIA “Rīgas meži” ir Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošs uzņēmums, kas ir trešais lielākais meža zemju apsaimniekotājs Latvijā. SIA “Rīgas meži” ir Rīgas pilsētas mežu saimnieks, pārvaldnieks un kopējs, kā arī garants tam, ka Rīgā un tās apkārtnē vienmēr augs kvalitatīvs, ilgtspējīgi apsaimniekots, bioloģiski daudzveidīgs, apsargāts un aizsargāts, paaudzēs veidots mežs

 1Kapitālsabiedrība, kuras darbības rādītāji periodā, kurā kandidāts ir ieņēmis amatu, pārsniedza vismaz divus no šādiem rādītājiem – bilances kopsumma 4 miljoni euro, neto apgrozījumus 8 miljoni euro un vidējais darbinieku skaits 50.