Aicinām pieteikties uz AS ldquo;Latvijas valsts mežirdquo; padomes locekļu amatiem

30.07.2021
Aicinām pieteikties uz AS ldquo;Latvijas valsts mežirdquo; padomes locekļu amatiem

Pieteikšanās: līdz 27.08.2021.

Zemkopības ministrija sadarbībā ar Pārresoru koordinācijas centru izsludina konkursu uz akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” (turpmāk – LVM) pieciem padomes locekļu amatiem (5 amatu profili) ar kompetenci: 1) uzņēmumu un komandas vadībā; 2) meža apsaimniekošanas jomā; 3) vides aizsardzības un iesaistīto pušu vadības jomā; 4) informācijas tehnoloģiju un korporatīvās pārvaldības jomā; 5) transporta un sakaru jomā, tostarp vismaz trijiem padomes locekļiem jāatbilst neatkarīga padomes locekļa prasībām.

 

LVM padomes locekļu amatiem kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

1. valsts valodas C1 līmenī un angļu valodas zināšanas B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;

2. augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība atbilstoši kompetences jomai (ekonomikā, finansēs, tiesību zinātnē, vadības zinātnē, biznesa vadībā, mežzinātnē, vides zinātnē, inženierzinātnē);

4. nevainojama reputācija;

5. darba pieredze pēdējo 10 gadu laikā atbilst vismaz vienai no norādītajām prasībām

 • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības (no tiem vismaz divu gadu nepārtraukta pieredze vienā uzņēmumā) valdes vai padomes locekļa amatā, vēlams, biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā vai uzņēmumā, kas izlaidis obligācijas;
 • vismaz triju gadu pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā (no tiem vismaz divu gadu nepārtraukta pieredze vienā institūcijā) vadošā amatā (augstākā vai vidējā līmeņa vadītājs), kas atbildīgs par (attiecīgi amata profilam):

1. amatu profilam – nozares politikas veidošanu vai īstenošanu;

2. amatu profilam – meža nozares politikas veidošanu vai īstenošanu;

3. amatu profilam – vides politikas veidošanu vai īstenošanu;

4. amatu profilam – informācijas tehnoloģijas nozares politikas veidošanu vai īstenošanu;

5. amatu profilam – transporta un sakaru nozares politikas veidošanu vai īstenošanu.

 

LVM padomes locekļu pretendentiem tiek izvirzītas šādas profesionālās pieredzes un  zināšanu prasības:

1. Padomes loceklis ar kompetenci uzņēmumu un komandas vadībā (amata profils Nr.1):

 • pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze vadošā amatā uzņēmuma un komandas vadībā;
 • pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze vadošā amatā pārraugot finanšu vadību un auditu;
 • pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze vadošā amatā stratēģijas izstrādē un īstenošanā;
 • zināšanas un izpratne par finanšu piesaisti Eiropas Savienības un citu finanšu avotu finansētiem projektiem, kā arī šo projektu īstenošanu;
 • zināšanas un izpratne par budžeta izstrādes un plānošanas procesa organizēšanu;
 • zināšanas un izpratne par informāciju tehnoloģiju projektu īstenošanu;
 • zināšanas un izpratne normatīvo aktu izstrādē, pielietošanā un interpretācijā.

2. Padomes loceklis ar kompetenci meža apsaimniekošanas jomā (amata profils Nr.2 ):

 • pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze vadošā amatā ilgtermiņa meža apsaimniekošanā;
 • pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze vadošā amatā koksnes produktu ražošanā;
 • pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze vadošā amatā stratēģijas izstrādē un īstenošanā, vēlams meža nozarē;
 • zināšanas un izpratne par ilgtermiņa meža apsaimniekošanas plānošanu un attīstību;
 • zināšanas un izpratne par koksnes produktu ražošanu un koksnes ražošanas ķēdi;
 • zināšanas un izpratne par meža nozares izaicinājumiem un klimata politikas ietekmi.

3. Padomes loceklis ar kompetenci vides aizsardzības un iesaistīto pušu vadības jomā (amata profils Nr.3):

 • pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze vadošā amatā vides politikas izstrādē un īstenošanā;
 • pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze iesaistīto pušu vadībā;
 • pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze vadošā amatā stratēģijas izstrādē un īstenošanā;
 • zināšanas un izpratne valsts vides aizsardzības stratēģijā, klimata pārmaiņu politikā un zemes dzīļu apsaimniekošanā.
 • zināšanas un izpratne par finanšu piesaisti Eiropas Savienības un citu finanšu avotu finansētiem projektiem, kā arī šo projektu īstenošanu.

4. Padomes loceklis ar kompetenci informācijas tehnoloģiju un korporatīvās pārvaldības jomā (amata profils Nr.4):

 • pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze korporatīvās pārvaldības jautājumos;
 • pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze vadošā amatā liela mēroga informācijas tehnoloģiju projektu īstenošanā un attīstībā;
 • pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze vadošā amatā stratēģijas izstrādē un īstenošanā;
 • zināšanas un izpratne par risku vadības un iekšējās kontroles sistēmām, un integrētām pārvaldības sistēmām;
 • zināšanas un izpratne par inovācijas un digitalizācijas jautājumiem;
 • zināšanas un izpratne personu datu aizsardzības un informācijas drošības jautājumiem;
 • zināšanas un izpratne par Eiropas Savienības un citu finanšu avotu finansētu projektu plānošanu un realizāciju.

5. Padomes loceklis ar kompetenci transporta un sakaru jomā (amata profils Nr.5):

 • pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze vadošā amatā transporta un sakaru nozarē;
 • pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze risku vadībā un iekšējās kontroles sistēmās;
 • pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze vadošā amatā stratēģijas izstrādē un īstenošanā;
 • zināšanas un izpratne darbā par kravu pārvadājumu organizēšanu;
 • zināšanas un izpratne transporta un sakaru jautājumos, tai skaitā arī ostu un dzelzceļa darbībā;
 • zināšanas un izpratne normatīvo aktu izstrādē, pielietošanā un interpretācijā transporta un sakaru nozarē.

Kandidātiem nepieciešama izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi. Sabiedrības padomes locekļa amata pienākumu pildīšanai nepieciešamas šādas kompetences: orientācija uz rezultātu sasniegšanu, orientācija uz attīstību, stratēģiskais redzējums, plānošana un organizēšana, lēmumu pieņemšana un atbildība.

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2021. gada 27. augustam (ieskaitot), sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: nominacija@pkc.mk.gov.lv.

Kandidātus lūdzam  iesniegt šādus dokumentus:

1. Personīgi vai elektroniski parakstītu un datētu motivētu pieteikumu, iekļaujot informāciju, kas apliecina profesionālās pieredzes un prasmju atbilstību LVM padomes locekļa amatam, norādot vēlamo kompetences jomu (amata profilu). Ja vēlas kandidēt vairākās jomās, tad amata profilus vēlams norādīt prioritārā secībā.

2. Padomes locekļa amata kandidāta apliecinājumu (lūdzam lejuplādēt un izmantot šo pievienoto formu), apliecinot:

3. Dzīves gājuma un darba pieredzes  aprakstu (Curriculum Vitae) (ieteicams izmantot pievienoto formu), kurā iekļauti arī galvenie sasniegumi, pašvērtējums par valodu zināšanām un kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs);

4. Augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);

5. Valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopiju (iesniedz kandidāts, kurš izglītību nav ieguvis valsts valodā);

6. Citus dokumentus, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi.

Mēneša atlīdzība (bruto): līdz  EUR 3429

Informējam, ka kandidātiem, kuri tiks virzīti trešajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs piecu darbdienu laikā iesniegt stratēģisko redzējumu (prezentācijas formā, līdz 15 minūtēm) par LVM galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka jūsu:

 1. pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi, kā arī atlases procesā Jūsu dati tiks nodoti AS “Latvijas valsts meži” sadarbības partnerim - personāla atlases pakalpojumu sniedzējam SIA "Pedersen & Partners";
 2. personas datu apstrādes pārzinis ir Pārresoru koordinācijas centrs, kontaktinformācija: tālr. 67082903, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050.