VAS “Latvijas Pasts” padome izsludina konkursu uz VAS “Latvijas Pasts” valdes locekļa amatu

27.03.2017
VAS “Latvijas Pasts” padome izsludina konkursu uz VAS “Latvijas Pasts” valdes locekļa amatu

Informācijas avots: Satiksmes ministrija

VAS &"Latvijas Pasts&" padome izsludina konkursu uz valsts akciju sabiedrības &"Latvijas Pasts&" valdes locekļa amatu.

Pieteikšanās līdz 10.04.2017.

Prasības:

 1. Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta otrās daļas prasībām.
 2. Atbilstība Likumam par valsts noslēpumu 9.panta prasībām.
 3. Atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām.
 4. Valsts valodas prasme C līmeņa 1.pakāpē.
 5. Angļu valodas un krievu valodas zināšanas.
 6. Akadēmiskā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finansēs, ekonomikā, vadībzinībās vai inženierzinātnē.
 7. Vismaz trīs gadu profesionālā darba pieredze komercsabiedrības augstākajā vadībā (valdē) vai vismaz trīs gadu profesionālā darba pieredze finanšu, ekonomikas, stratēģiskajā vai komercvadībā.
 8. Izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un to regulējošiem normatīviem aktiem.
 9. Kompetence un pieredze uzņēmuma stratēģiskās vadības jautājumos, attīstības un finanšu vadības jautājumos. Kompetence un pieredze jautājumos par pasta, mazumtirdzniecības vai finanšu pakalpojumu nodrošināšanas vadību.
 10. Stratēģiskās plānošanas prasme, mērķtiecība, spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu, augsta atbildības sajūta, precizitāte un labas komunikācijas prasmes, spēja sadarboties, piedāvāt risinājumus un rast kompromisus.
 11. Nevainojama reputācija.

Kandidāti iesniedz šādus dokumentus:

 1. Pieteikuma vēstuli un apliecinājumu, ka:
 • Nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas.
 • Nav bijušas atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību.
 • Nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību.
 • Nav atzīts par maksātspējīgu parādnieku.
 • Ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta 53. daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā;
 • Pretendenta kontaktinformācija (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs).

      2. Dzīvesgājuma un profesionālās pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām             un norādīti uzņēmumu darbības virzieni un vadīto kolektīvu darbinieku skaits.

      3. Izglītības apliecinošu dokumentu kopijas un, ja ir, svešvalodas prasmes apliecinošu dokumentu kopijas.

      4. Pretendenta sagatavotu attīstības redzējumu (ne vairāk kā 1000 vārdu apjomā) par Sabiedrības darbību un attīstības                       perspektīvām, sniedzot ieskatu par Sabiedrības svarīgākajām prioritātēm un priekšlikumus to īstenošanai.

      5. Valsts valodas prasmes apliecinošu dokumentu kopiju (iesniedz pretendenti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda).

      6. Citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Pieteikums jāiesniedz līdz 2017. gada 10. aprīlim personīgi slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz valdes locekļa amatu” vai sūtot elektroniski uz e-pastu infopadome@pasts.lv, vai pa pastu (pasta zīmogs 10.04.2017) VAS “Latvijas Pasts” padomei ar norādi “Konkursam uz valdes locekļa amatu”, Ziemeļu iela 10, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV-1000.