Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes locekļa amatānbsp;darbu sāk Iluta Riekstiņa

06.01.2020. 11:39

Noslēdzoties konkursam uz Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) valdes locekļa amatu, par to kļuvusi Iluta Riekstiņa. 

Iecelti jauni AS "Augstsprieguma tīkls" padomes locekļi

03.01.2020. 09:27

AS &"Augstsprieguma tīkls&" ārkārtas akcionāru sapulcē 30. decembrī pēc neatkarīgās atlases komisijas Pārresoru koordinācijas centra un Latvijas Arodbiedrības &"Enerģija&" pārstāvju sastāvā ieteikumiem tika nolemts AS &"Augstsprieguma tīkls&" padomē iecelt četrus padomes locekļus: Kasparu Āboliņu, Armandu Eberhardu, Madaru Melni un Aigaru Ģērmani. Savukārt Olgai Bogdanovai akcionārs, izvērtējot viņas līdz &šim paveikto, nolēma pagarināt pilnvaru termiņu. Viņa padomes locekļa amatu ieņem kop&š 2016. gada 18. oktobra.

Par AS “Rīgas siltums” padomes locekli ievēlēts Dzintars Kauliņš

26.08.2019. 09:29

AS &"Rīgas siltums&" akcionāru sapulcē 2019. gada 13. augustā pārvēlēta uzņēmuma padome &šādā sastāvā: padomes priek&šsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko, padomes priek&šsēdētāja vietnieks Kaspars Lore, padomes locekļi: Jānis Ločmelis, Juris Radzevičs, Dzintars Kauliņ&š. Padome ievēlēta uz pieciem gadiem.

“Eiropas dzelzceļa līnijas” vadīs Kaspars Vingris un Tālis Laizāns

31.07.2019. 16:00

Satiksmes ministrija (SM), kā SIA &"Eiropas dzelzceļa līnijas&" (EDzL) akcionārs, 31. jūlijā EDzL valdes priek&šsēdētāja amatā iecēla Kasparu Vingri un uzņēmuma valdes locekļa amatā - Tāli Laizānu. Jaunā valde darbu sāk &šā gada 1. augustā.

VAS "Latvijas dzelzceļš" padomē ieceļ Andri Liepiņu un Reini Cepli

10.06.2019. 08:59

Satiksmes ministrija (SM), kā VAS &"Latvijas dzelzceļ&š&" akcionārs, dzelzceļa padomes locekļu amatā apstiprināja Andri Liepiņu un Reini Cepli. Uz abiem dzelzceļa neatkarīgo padomes locekļu amatiem pavisam tika saņemti 44 pieteikumi.