Par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas valdes locekli izraudzīta Agra Ločmele

07.10.2020
Par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas valdes locekli izraudzīta Agra Ločmele

VSIA &"Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca&" padome 2020. gada 17. septembrī pieņēma lēmumu VSIA &"Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca&" valdes locekļa amatā iecelt Agru Ločmeli.

Atklāts konkurss uz VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” valdes locekļa amatu tika izsludināts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” 2019.gada 25.oktobrī, kā arī publicējot sludinājumu Veselības ministrijas mājas lapā, Pārresoru koordinācijas centra mājas lapā, Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā, kā arī citos plašsaziņas līdzekļos.

Nominācijas komisija pieņēma lēmumu, pamatojoties uz kandidātu vērtējumu atbilstoši definētajiem kandidātu novērtēšanas kritērijiem. Apkopojot Nominācijas komisijas locekļu iesniegtos kandidātu vērtējuma rezultātus, Nominācijas komisija nolēma izvirzīt VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” valdes locekļa/-es amatam 2 (divus) kandidātus, kuri konkursā ieguva augstāko punktu skaitu un kuri atbilst VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” valdes locekļa/-es amatam izvirzītajām prasībām (nepieciešamajiem profesionalitātes un kompetences kritērijiem).

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” padome izvēlējās valdes locekļa amatā izvirzīt kandidātu ar augstāko punktu skaitu gan nominācijas komisijas vērtējumā, gan padziļinātajā vadības kompetenču izvērtējumā.

SIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” padome 2020. gada 17. septembrī pieņēma lēmumu VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” valdes locekļa amatā iecelt Agru Ločmeli, kura valdes locekļa pienākumus sāk pildīt no 2020. gada 5. oktobra. Agras Ločmeles pilnvaru termiņš ir noteikts līdz 2025. gada 4. oktobrim.

 

Informācijas avots:
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”