Par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas valdes locekli ievēlēts Jānis Naglis

14.12.2020

VSIA &"Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca&" padome par valdes locekli izraudzījusies Jāni Nagli.

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Sabiedrība) padome 2020. gada 19. jūnijā pieņēma lēmumu rīkot konkursu uz Sabiedrības valdes locekļa amata vietu un izveidoja nominācijas komisiju, kas organizēja un vadīja konkursu.

Padome ir saņēmusi un iepazinusies ar “Nominācijas komisijas priekšlikumu VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” valdes locekļa amatam”, kurš ietver  nominācijas komisijas lēmumu iesniegt Sabiedrības padomei divas atbilstošākās kandidatūras Sabiedrības valdes locekļa amatam galīgā lēmuma pieņemšanai. Padome konstatēja, ka abu kandidātu konkursā iegūto punktu skaits atšķiras par vairāk nekā 10%.

Padome ir izvērtējusi nominācijas komisijas izvirzītos Sabiedrības valdes locekļa amata kandidātus, uzklausot prezentācijas par viņu stratēģisko redzējumu par PSKUS galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, kā arī uzklausot kandidātu atbildes uz padomes locekļu uzdotajiem jautājumiem. Padome nav konstatējusi apstākļus, kas liecinātu, ka padomei būtu pamats nepiekrist nominācijas komisijas ieteiktajam prioritārajam kandidātam, kurš konkursā ieguvis lielāko punktu skaitu.

Padome nolēma ievēlēt ar 2020. gada 10. decembri uz 5 (piecu) gadu termiņu līdz 2025. gada 9. decembrim Sabiedrības valdē par valdes locekli Jāni Nagli.

Jānis Naglis ir absolvējis Rīgas Ekonomikas Augstskolua (2003 - 2006), ir CIMA Dip MA (2017). Iepriekšejā darba pieredze saistās ar finanšu direktora un padomes priekšsēdētāja vietnieka amatiem AS “Longo Group”, valdes priekšsēdētāja amatu SIA “Longo Latvia’, valdes priekšsēdētāja amatu SIA “Car Stock LVA” un darbu Nokia uzņēmumos.

 

Informācijas avots:
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"