Par Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes locekli ievēlēts Haralds Plaudis

05.01.2021
Par Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes locekli ievēlēts Haralds Plaudis

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas padome valdes locekļa amatā ir ievēlējusi prof. Haraldu Plaudi, kura kandidatūra par atbilsto&šāko atzīta atklātā konkursā. Plaudis amatā stājās 2021. gada 4. janvārī un ir pilnvarots pildīt valdes locekļa pienākumus uz pieciem gadiem.

H. Plaudis ir Austrumu slimnīcas Ķirurģijas galvenais speciālists, Ārstniecības padomes priekšsēdētāja vietnieks. Tāpat viņš ir Rīgas Stradiņa universitātes Ķirurģijas katedras asociētais profesors un Latvijas Ķirurgu asociācijas viceprezidents.

Profesora atbildības joma būs medicīna. Prioritātes šajā jomā būs ārstniecības procesa uzlabošana un pilnveide, uz pacientu vērsta veselības aprūpe, mūsdienīgu veselības pakalpojumu stratēģiskā plānošana un attīstība, zinātnisko izpētes projektu virzība, rezidentu apmācības procesa pilnveide un kompetences centru veidošana.

Ņemot vērā, ka viens no Austrumu slimnīcas padomes uzdevumiem ir ievēlēt valdes locekļus, pagājušajā gada 24. augusta sēdē slimnīcas padome pieņēma lēmumu sākt kandidātu valdes locekļa amatam atlases un vērtēšanas procesu. Iepriekš Austrumu slimnīcas valdes locekļa medicīnas jomā amatu ieņēma Aleksejs Višņakovs. Viņš tika ievēlēts amatā ar kapitāla daļu turētāja 2019. gada 4. novembra lēmumu, paredzot, ka viņš pildīs valdes locekļa amata pienākumus līdz brīdim, kad noteiktajā kārtībā slimnīcas valdē tiks ievēlēts viņš vai cits kandidāts.

Padome pērn septembrī izveidoja nominācijas komisiju, kura nodrošināja atklāta konkursa izsludināšanu un amata kandidātu izvērtēšanu. Nominācijas komisija 2020. gada 2.decembrī pieņēma lēmumu iesniegt padomei galīgā lēmuma pieņemšanai divas atbilstošākās kandidatūras prioritārā secībā pēc iegūtā punktu skaita.

Padome piekrita nominācijas komisijas prioritārā kandidāta izvēlei, kurš konkursā ieguvis augstāko punktu skaitu. Tādējādi komisija lēma virzīt ievēlēšanai Austrumu slimnīcas valdes locekļa amatā profesoru Plaudi. Savukārt 2020. gada 30. decembrī Austrumu slimnīcas padome ievēlēja H. Plaudi amatā uz piecu gadu termiņu no 2021. gada 4. janvāra līdz 2026. gada 3. janvārim.

 

Informācijas avots:
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca