Akciju sabiedrības "Sadales tīkls" valdes locekles amatā apstiprināta Kristīne Sarkane

19.01.2021

Akciju sabiedrības "Sadales tīkls" padome valdes locekļa amatā apstiprinājusi Kristīni Sarkani. Amata pienākumus jaunā valdes locekle sāk pildīt 2021. gada 18. janvārī, un pilnvaru termiņš ir pieci gadi.

K. Sarkane amatam izraudzīta atklātā konkursā. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem kandidātu atlases procesu veica Nominācijas komisija, kuras sastāvā bija gan AS “Sadales tīkls” padomes locekļi, gan neatkarīgi eksperti. K. Sarkane ieguva lielāko punktu skaitu konkursa kopvērtējumā, un Nominācijas komisija pieņēma lēmumu virzīt AS “Sadales tīkls” padomei uz apstiprināšanu amatā viņas kandidatūru.

Līdz ar to no 2021. gada 18. janvāra “Sadales tīkla” valde strādās pilnā sastāvā. Jaunievēlētās valdes locekles atbildības jomas būs uzņēmuma finanšu vadība, iekšējās kontroles sistēmas pastāvīga pilnveide, iepirkumu procesu pārraudzība, preču loģistikas procesu vadība, kā arī juridiskās atbilstības kontrole.

K. Sarkanei ir 20 gadu pieredze finanšu vadībā, kas gūta, strādājot gan lielos starptautiskos, gan vietējos finanšu, IT&T un ražošanas uzņēmumos. K. Sarkane bijusi valdes locekle AS “Pirmais slēgtais pensiju fonds”, ieņēmusi vadošus amatus “Luminor” grupā, kur viņas vadībā tika veikta finanšu risku vadības pilnveide, ierobežotos termiņos izstrādājot un ieviešot regulēto pārskatu ietvaru, kas ļāva bankai noslēgt pārrobežu apvienošanās darījumu Baltijas valstīs. Pirms tam sešus gadus K. Sarkane strādājusi tehnoloģiju uzņēmumā “Lattelecom” (tagad “Tet”), kur iesaistījās biznesa procesu vadībā, vidējā termiņa stratēģijas izstrādē un ieviešanā, gūstot pieredzi uzņēmumā, kas darbojas regulētā vidē.

AS “Sadales tīkls” ir elektrības sadales sistēmas operators, kas nodrošina elektroenerģijas piegādi vairāk nekā miljonam klientu objektu un uztur elektrotīklu visā Latvijā gandrīz 93 000 kilometru kopgarumā.

 

Informācijas avots:
AS "Sadales tīkls"