Ievēlēta Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas padomes locekle finanšu jautājumu un audita, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā

26.02.2021

Noslēdzoties konkursam uz Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) padomes locekļa amatu, darbu tajā sāk Jekaterina Stuģe.

Atklāts konkurss uz BKUS padomes locekļa amatu ar kompetenci finanšu jautājumu un audita jomā, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā tika izsludināts aizvadītā gada 23. oktobrī. Kopumā tika saņemti 15 pieteikumi un kandidātus vērtēja trīs kārtās. Konkursa laikā tika vērtēts kandidātu stratēģiskais redzējums finanšu jautājumu, audita, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā BKUS darbībā. Tāpat arī redzējums par galvenajiem nākotnes izaicinājumiem BKUS, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai. Noslēdzoties vērtēšanai, BKUS padomes locekļa amata konkursā saskaņā izvirzītajām prasībām un vērtēšanas rezultātiem, J. Stuģe tika atzīta par atbilstošāko kandidātu.

J. Stuģei ir maģistra grāds ekonomikā un biznesa vadībā. Viņai ir ievērojama pieredze uzņēmumu visaptverošā finanšu un IT jomas vadībā, stratēģijas veidošanā un ieviešanā, uzņēmumu finanšu risku vadībā, auditu veikšanā, kontroles sistēmu ieviešanā un attīstībā. Kopš 2014. gada J. Stuģe ir „Amber Beverage Group” valdes locekle, finanšu, IT un ražošanas direktore, iepriekš ieņēmusi vadošus amatus finanšu jomā „NP Foods Group”, „New Rosme” un „Ernst & Young Baltic”.

 

Informācijas avots:
VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”