Darbu sāk jaunievēlētie Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas padomes locekļi

10.03.2020
Darbu sāk jaunievēlētie Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas padomes locekļi

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas padomē strādās Valts Ābols, Tīna Kukka un Erki Molder (Erki Mölder), kuri izvēlēti Veselības ministrijas organizētā atlases konkursa rezultātā.

Valts Ābols, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas padomes loceklis: „Šī ir lieliska iespēja apvienot iegūto pieredzi un zināšanas un likt tās lietā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas attīstībā. Tā ir lielākā valsts slimnīca un tai jākļūst par vadošo ārstniecības pakalpojumu sniedzēju pieaugušajiem gan profesionāļu, gan pacientu vērtējumā. Mūsdienīgai un veiksmīgai slimnīcai vienlaikus jānodrošina vairākas lietas: gan labākie ārstniecības iznākumi pacientam, gan visu iesaistīto (pacientu un pakalpojumu sniedzēju) pozitīva pieredze ārstniecības procesa laikā, gan lietderīgākais līdzekļu izlietojums realizējot ārstniecības procesu. To dēvē arī par četrkāršo mērķi un ar savu darbu Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas padomē vēlos sekmēt šī mērķa sasniegšanu. 

Līdzšinējais darbs privātajā sektorā man devis praktiskas vadības un uzņēmējdarbības iemaņas, kā arī ļāvis iepazīt labas korporatīvās pārvaldības praksi reālajā dzīvē. Vairākus gadus esmu vadījis daudznacionālas Eiropas valstu komandas, kas ļāvis novērtēt un respektēt atšķirīgas organizāciju kultūras, kā arī pielāgot vadības prasmes konkrētajiem apstākļiem. Savukārt darbs Latvijas lielo slimnīcu asociācijas vadībā ļāvis iepazīt aktualitātes un problēmas, kas vieno un atšķir trīs universitātes slimnīcas. Savukārt darbība Eiropas bērnu slimnīcu organizācijas valdē ļauj tiešāk izmantot ārvalstu slimnīcu pieredzi, pārnest labo praksi un radīt jaunas sadarbības iespējas. Tāpat arī Bērnu slimnīcas valdes priekšsēdētāja amatā pavadītais laiks dod neatsveramu praksi ārstniecības procesa kvalitātes, pacientu pieredzes uzlabojumu un pārmaiņu procesu virzīšanā. Šī pieredze ir pārnesama un mērogojama, pieņemot stratēģiskus lēmumus Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas attīstībai.” 

Tīna Kukka, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas padomes locekle: „Esmu īpaši gandarīta un pagodināta, ka varēšu līdzdarboties mūsu valsts lielākās slimnīcas stratēģijas īstenošanā un mērķu sasniegšanā. 

Esmu ieguvusi Stokholmas ekonomikas augstskolas maģistra grādu starptautiskajā ekonomikā un biznesā. Kopš 1997.gada strādāju banku sektorā –  esmu bijusi finanšu direktore vairākās bankās, atbildējusi par bankas operacionālo darbu, vadījusi restrukturizācijas projektus, kā arī atbildējusi par iepirkumiem. Man ir pieredze uzņēmumu vadības, finanšu un pārvaldības jautājumos gan Latvijas, gan starptautiska mēroga uzņēmumos. Es ticu, ka mana pieredze privātajā finanšu nozarē dos man iespēju būt noderīgai būtisku pārmaiņu īstenošanā tik ļoti nozīmīgā nozarē kā veselība.” 

Erki Mölder, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas padomes loceklis: „Uzsāktās izmaiņas Latvijas veselības aprūpes sistēmā ir sarežģītas, un rezultātus varēs redzēt tikai ilgtermiņā. Es ticu, ka mana iepriekšējā pieredze dažādās jomās sniegs būtisku pienesumu – sniedzot neatkarīgu ārējo viedokli diskusijās un palīdzot pieņemt lēmumus, kas saistīti ar pārmaiņu vadību.

Lai gan esmu ieguvis izglītību ekonomikas jomā, veselības aprūpē strādāju kopš 1999. gada, vadot un attīstot vairākus medicīnas jomā strādājošus uzņēmumus - laboratoriju, zobārstniecības klīnikas, arodveselības, medicīnas ierīču un citās medicīnas jomās strādājošus uzņēmumus. Karjeras laikā esmu ieņēmis vairākus amatus bezpeļņas organizācijās (ieskaitot Igaunijas Privāto veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju asociāciju (https://eetal.ee/), Igaunijas Pakalpojumu nozares asociāciju (http://teenusmajandus.ee/lv)) un biju Igaunijas uzņēmējdarbības veicināšanas fonda Enterprise Estonia Uzraudzības padomes priekšsēdētājs (https://www.eas.ee/?lang=lv), darbojoties eksportspējas veicināšanā un investīciju piesaistē. Pašlaik es esmu medicīnas klīniku tīkla Qvalitas (https://qvalitas.ee/lv/) un zobārstniecības klīniku Unimed (https://unimed.ee/lv/) padomes loceklis.”

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Imants Paeglītis ir gandarīts par izvēlēto padomes sastāvu: „Efektīvu pārvaldības procesu var nodrošināt tikai kompetenti un profesionāli vadītāji. Izvēlētajiem padomes locekļiem turklāt ir pieredze veselības nozares projektu jomā, kas ir ļoti būtiski, lai sasniegtu mērķi – veselības aprūpes procesa uzlabošanu.”

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā ārstniecības iestāde valstī. Šeit nonāk vissmagāk cietušie cilvēki no visas Latvijas. Katru gadu Rīgas Austrumu slimnīcas stacionāros ārstējas aptuveni 70 000 pacientu, dienas stacionārā vairāk nekā 20 000 pacientu, bet ambulatori veselības aprūpes pakalpojumus šeit saņem turpat 760 000 pacientu.

Informācijas avots:
Veselības ministrija