Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes locekļa amatānbsp;darbu sāk Iluta Riekstiņa

06.01.2020
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes locekļa amatānbsp;darbu sāk Iluta Riekstiņa

Noslēdzoties konkursam uz Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) valdes locekļa amatu, par to kļuvusi Iluta Riekstiņa. 

Veselības ministrija (VM) atklātu konkursu uz BKUS valdes locekļa amatu izsludināja 2019. gada 25. oktobrī. Kopumā tika saņemti 17 pieteikumi, un kandidāti tika vērtēti divās kārtās. Rezultātā komisija vienbalsīgi lēma BKUS valdes locekļa amatam virzīt I. Riekstiņu, kura ieguva visaugstāko punktu skaitu. Ņemot vērā iepriekšējo darba pieredzi, izglītību, kvalifikāciju un iemaņu kopumu, viņa varēs profesionāli pildīt valdes locekļa uzdevumus minētajā VM kapitālsabiedrībā.

I. Riekstiņai ir  profesionālā maģistra grāds publiskās pārvaldes, uzņēmumu un iestāžu vadībā. Līdz šim viņa ir bijusi IKT uzņēmuma SIA “InfoStrategy” publisko pakalpojumu direktore, vadošais auditors uzņēmumā “Bureau Veritas Latvia”, kā arī valdes locekle un izpilddirektore SIA “NIDI”. Daudzus gadus bijusi arī valdes priekšsēdētāja SIA “Lursoft”. Kopumā uzkrāta pieredze uzņēmumu stratēģijas veidošanā un īstenošanā, finanšu, administratīvajā un risku vadībā, kas ir būtiski, ieņemot BKUS valdes locekļa amatu. 

Darbu BKUS slimnīcas valdē I. Riekstiņa uzsāka 2019. gada 30. decembrī. 

Informācijas avots:
Veselības ministrija