Iecelti jauni AS "Augstsprieguma tīkls" padomes locekļi

03.01.2020
Iecelti jauni AS Augstsprieguma tīkls padomes locekļi

AS &"Augstsprieguma tīkls&" ārkārtas akcionāru sapulcē 30. decembrī pēc neatkarīgās atlases komisijas Pārresoru koordinācijas centra un Latvijas Arodbiedrības &"Enerģija&" pārstāvju sastāvā ieteikumiem tika nolemts AS &"Augstsprieguma tīkls&" padomē iecelt četrus padomes locekļus: Kasparu Āboliņu, Armandu Eberhardu, Madaru Melni un Aigaru Ģērmani. Savukārt Olgai Bogdanovai akcionārs, izvērtējot viņas līdz šim paveikto, nolēma pagarināt pilnvaru termiņu. Viņa padomes locekļa amatu ieņem kopš 2016. gada 18. oktobra.

Kaspars Āboliņš jau pildīja padomes locekļa amata pienākumus AS “Augstsprieguma tīkls” padomē, līdz šā konkursa izsludināšanai un lēmuma pieņemšanai. Papildus AS “Augstsprieguma tīkls” padomes locekļa amatam viņš ir Valsts kases pārvaldnieks. Vairāk nekā 10 gadus Kaspars Āboliņš ir strādājis Ziemeļu investīciju bankas direktoru valdē.

Ieceltais padomes loceklis Armands Eberhards ir Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietnieks Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos. Tāpat viņš ieņem Eiropas Investīciju bankas direktoru valdes locekļa amatu un Eiropas Investīciju fonda direktora vietnieka amatu.

Savukārt AS “Augstsprieguma tīkls” padomes locekle Madara Melne Francijā ir apguvusi starptautisko uzņēmējdarbību, kā arī Latvijas Universitātē ieguvusi profesionālo bakalaura grādu ekonomikā un menedžera kvalifikācijā ārējās komunikācijas struktūrās. Patlaban viņa ir SIA “CatchSmart” Stratēģiskās attīstības direktore.

Aigaram Ģērmanim ir maģistra grāds vadības zinātnēs, un papildus AS “Augstsprieguma tīkls” padomes locekļa amatam viņš ir valdes priekšsēdētājs SIA “CRC Consulting”. Pirms tam viņš ir ieņēmis vadošus amatus uzņēmumos Latvijā un ārzemēs.

Ievēlēto padomes locekļu amata pilnvaru termiņš noteikts līdz 2024. gada 30. decembrim. 

Visi konkursa kandidāti tika izvērtēti atbilstoši noteiktajiem kritērijiem – konkursa pirmajā kārtā izvērtēti kandidātu iesniegtie dokumenti un kandidātu atbilstība izvirzītajām pamatprasībām, kandidātu valodu zināšanas, izglītība, pieredze un reputācija. Konkursa otrajā kārtā vērtētas sociālās kompetences: stratēģiskās plānošanas prasme, lēmumu pieņemšanas un atbildības kompetences.

Savukārt konkursa trešajā kārtā nominācijas komisija vērtēja kandidātu profesionālās zināšanas, izpratni par valsts kapitālsabiedrību pārvaldi, to darbību un biznesa ētiku, zināšanas par kapitālsabiedrības darbības pārraudzības principiem (finanšu vadība, risku vadība), kā arī kandidātu prezentāciju par AST attīstības redzējumu – darbības un attīstības perspektīvas, prioritātes un priekšlikumi to īstenošanai.

Informācijas avots:

Finanšu ministrija