Par AS “Rīgas siltums” padomes locekli ievēlēts Dzintars Kauliņš

26.08.2019
Par AS “Rīgas siltums” padomes locekli ievēlēts Dzintars Kauliņš

AS &"Rīgas siltums&" akcionāru sapulcē 2019. gada 13. augustā pārvēlēta uzņēmuma padome šādā sastāvā: padomes priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko, padomes priekšsēdētāja vietnieks Kaspars Lore, padomes locekļi: Jānis Ločmelis, Juris Radzevičs, Dzintars Kauliņš. Padome ievēlēta uz pieciem gadiem.

Padome tika pārvēlēta, jo strādāja nepilnā sastāvā, kopš valsts izvirzītais padomes loceklis Rota Šņuka atstāja amatu. Ar Ekonomikas ministrijas 2019. gada 12. aprīļa rīkojumu tika izveidota nominācijas komisija, lai nodrošinātu AS “Rīgas siltums” padomes locekļa kandidātu atlases procesu vakantajam padomes locekļa amatam. Konkursa kārtībā padomes locekļa amatam tika izvirzīts Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Dzintars Kauliņš.

Nominācijas komisijas sastāvā: komisijas vadītājs – Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta direktors Kaspars Lore, komisijas vadītāja vietnieks (neatkarīgais eksperts ar balsstiesībām) – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, komisijas locekļi – Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta Valsts aktīvu pārvaldes un atsavināšanas nodaļas vadītāja Marina Podvinska un Pārresoru koordinācijas centra pārstāve Sarmīte Ozola.

Ņemot vērā, ka AS “Rīgas siltums” ir privātā kapitālsabiedrība, saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumiem Nr. 686 “Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome” publiska kandidātu pieteikšanās procedūra netika rīkota. Informācija par konkursu tika publicēta Ekonomikas ministrijas iekšējā mājaslapā, piedāvājot iespēju Ekonomikas ministrijas darbiniekiem pieteikties konkursam.

Konkursā uz AS “Rīgas siltums” padomes locekļa amatu tika saņemti divi pieteikumi. Konkurss saskaņā ar nolikumu tika organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā notika pieteikumu dokumentos ietvertās informācijas izvērtēšana (vērtēta darba pieredze, izglītība un reputācija). Pirmajā kārtā nominācijas komisija atzina, ka abi kandidāti atbilst izvirzītajām prasībām, un tie tika aicināti uz konkursa otro kārtu – interviju ar nominācijas komisiju.

Intervijās komisija vērtēja katra kandidāta spējas sniegt kompetentas atbildes uz AS “Rīgas siltums” darbības jomai specifiskiem jautājumiem, korporatīvās pārvaldības un publiskas personas kapitāla daļu pārvaldības jautājumiem, stratēģiskās un analītiskās domāšanas spējas, spējas pieņemt lēmumus, kā arī komunikācijas prasmes un angļu valodas zināšanas.

Pēc konkursa otrās kārtas rezultātu apkopošanas nominācijas komisija pieņēma lēmumu nominēt AS “Rīgas siltums” padomes locekļa amatam kandidātu, kas ieguva lielāko punktu skaitu - Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieku Dzintaru Kauliņu.

Dz. Kauliņš ir ieguvis maģistra grādu starptautiskajās attiecībās Rīgas Stradiņa universitātē un vairākus gadus pildīja enerģētikas nozares padomnieka pienākumus Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā. Tāpat Dz.Kauliņš vairākus gadus strādāja vadošajos amatos Ekonomikas ministrijā, tostarp kopš 2019.gada februāra pilda Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieka pienākumus. Dz. Kauliņam ir teicamas angļu valodas zināšanas, kas ļauj sekmīgi vadīt Eiropas Savienības līmeņa sanāksmes.

AS “Rīgas siltums” ir lielākais centralizētās siltumapgādes uzņēmums Latvijā un Baltijas valstīs, kas nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali, realizāciju, siltumenerģijas un elektroenerģijas vienlaicīgu ražošanu koģenerācijas stacijās, kā arī ar siltumtīklu un ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu apkalpošanu Rīgā. AS “Rīgas siltums” akcionāri ir Rīgas dome 49%, Ekonomikas ministrija 48,995%, SIA “Enerģijas risinājumi. RIX” 2% un AS “Latvenergo” 0,005%.

Informācijas avots:

Ekonomikas ministrija