Piekļūstamības paziņojums

Piekļūstamības paziņojums

Pārresoru koordinācijas centrs saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas uzlabot tīmekļvietnes piekļūstamību.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz: PKC valsts kapitālsabiedrību pārvaldības tīmekļvietni http://www.valstskapitals.gov.lv. Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

PKC Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības tīmekļvietne maz atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstības prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Tīmekļvietne nav izmantojama bez peles palīdzības, jo vietnei nav vizuālā navigācijas fokusa, un nav iespējams izvēlēties navigācijas apakšlīmeņus; lapās nav sakārtota landmarks navigācija.
  • Kontakti ir ievietoti tabulas formātā, kas var radīt grūtības informācijas pieejamībai cilvēkiem, kas izmanto ekrāna lasīšanas ierīces. Ne visi teksti, kas izskatās kā virsraksti, tādi arī ir, dažās lapās tie nav pieejami. Ar tīmekļvietni saistītajām lapām nosaukumi atkārtojas, nav unikāli.
  • Kustīgais saturs vietām ir izplūdis, samazinot iespēju izlasīt tekstu. Dažām pogām nav pietiekams kontrasts. Šo apstākļu kopums mājaslapu padara grūtāk navigējamu iedzīvotājiem, kuri nelieto peli, bet izmanto ekrāna lasīšanas ierīces.
  • Attēliem trūkst alternatīvo tekstu, līdz ar to cilvēkiem ar redzes traucējumiem  nevar izprast, kas ir attēlots. Tīmekļvietnes meklētājs neuzrāda rezultātus. Mājaslapa nenodrošina fona krāsas maiņu atbilstoši atsevišķu vājredzīgo lietotāju grupu vajadzībām.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 27.01.2021. Izvērtēšanu veica “Web Multishop Company” un PKC konsultants Guntis Rozenbergs.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: šeit

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, piedāvājam jebkuru informāciju iegūt no mums pa tālruni 67082811.

Piekļūstamības problēmas, kas saistītas ar kontrastiem, piedāvājam risināt, izmantojot kādu no pārlūka spraudņiem.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs plānojam uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību. Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums!

E-pasts: pkc@pkc.mk.gov.lv

Tālrunis: +37167082811

Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir plašsaziņas līdzekļu un ārējās komunikācijas (ar sabiedrību) konsultants Guntis Rozenbergs. E-pasts: guntis.rozenbergs@pkc.mk.gov.lv Tālrunis: +37167082813

PKC atrodas tiešā Ministru prezidenta pārraudzībā, un pārraugošā iestāde ir Ministru prezidenta birojs. Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir Ministru prezidents.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 27.01.2021. Atkārtoti tas tiks pārskatīts 2021. gada 4. ceturksnī.

Šo paziņojumu apstiprināja: Guntis Rozenbergs, Komunikācijas konsultants.