Kontakti

Pārresoru koordinācijas centrs 

Cross-Sectoral Coordination Centre

Центр по межведомственной координации

  • Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520
  • Tālrunis: 67082811, 67082813
  • Fakss: 67082996
  • Reģistrācijas nr.: 90009682011
Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

 E-adrese

Kā lietot e-adresi?

E-adreses priekšrocības

Kontaktpersona plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem:

Guntis Rozenbergs
tālr. 67082813

guntis.rozenbergs@pkc.mk.gov.lv
PKC vadība
 
Vārds, uzvārds Amats Tālrunis e-pasta adrese
Pēteris Vilks vadītājs 67082814 peteris.vilks@pkc.mk.gov.lv 
Rudīte Osvalde vadītāja vietniece 67082971 rudite.osvalde@pkc.mk.gov.lv 
Vladislavs Vesperis vadītāja vietnieks 67082812 vladislavs.vesperis@pkc.mk.gov.lv
 
Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļa
 
Vārds, uzvārds Amats Tālrunis e-pasta adrese
Dzintra Gasūne vadītāja 67082921 dzintra.gasune@pkc.mk.gov.lv 
Ilona Cible konsultante 67082903 ilona.cible@pkc.mk.gov.lv
Ilze Nežberte konsultante 67082997 ilze.nezberte@pkc.mk.gov.lv 
Kristīne Priede konsultante 67082928 kristine.priede@pkc.mk.gov.lv 
Aigars Saušs konsultants 67082938 aigars.sauss@pkc.mk.gov.lv 
Dagnija Zepa konsultante 67082815 dagnija.zepa@pkc.mk.gov.lv
Ilze Grīnberga     juriskonsulte 67082934 ilze.grinberga@pkc.mk.gov.lv 

 Apmeklētāju pieņemšanas kārtība:

  • piektdienās 15:00 - 17:00, iepriekš vienojoties (PKC vadītājs Pēteris Vilks)
  • citā laikā, iepriekš vienojoties (citi darbinieki)