Publisko 2015. gada pārskatu par valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātiem

09.11.2016
Publisko 2015. gada pārskatu par valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātiem

Attēls: PKC

10. novembrī plkst.9.15, Ministru kabineta preses konferenču telpā Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadītājs Pēteris Vilks ziņos par aktualitātēm valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā, dalīsies būtiskākajos secinājumos no 2015. gada pārskata par valsts kapitālsabiedrību darbību, un informēs par PKC kā valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas paveikto.

P.Vilks: “Valsts kapitālsabiedrībām ir būtiska ietekme uz valsts attīstību, valsts budžeta ieņēmumiem un iedzīvotāju nodarbinātību, kapitālsabiedrību kopējai aktīvu bilancei sastādot 8,2 mljrd. eiro 2015. gadā un nodarbinot vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju vidēji gadā, tādēļ jo īpaši svarīgi ir nodrošināt valsts ieguldītā kapitāla efektīvu izmantošanu, uzlabojot kapitāla atdeves rādītājus un veicinot kapitālsabiedrību vērtības pieaugumu.”

P.Vilks preses konferences laikā iepazīstinās žurnālistus ar valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformas īstenošanas progresu, līdz šim paveikto un galvenajiem secinājumiem, publiskojot ikgadējo pārskatu par valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātiem 2015. gadā un skaidrojot, kā vienota tiesiskā ietvara uzlabošana ir ietekmējusi un ilgtermiņā turpinās uzlabot valsts aktīvu pārvaldību un attiecībā uz tiem izvirzīto mērķu sasniegšanu.

PKC dalīsies pieredzē un novērojumos par būtiskākajiem valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformas soļiem, t.sk. padomju un valžu nominācijas procesu un progresu padomju veidošanā, sistēmiskas un ilgtspējīgas dividenžu politikas izveidi, kapitālsabiedrību darbības stratēģiju izstrādi, sadarbību ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD), kapitāla daļu turētājiem, normatīvā regulējuma izmaiņu ietekmi uz kapitālsabiedrību darbības rezultātiem u.c.

Preses konference notiks šo ceturtdien, 10. novembrī, plkst. 9.15 Ministru kabineta preses konferenču telpā un to būs iespējams vērot arī tiešraidē Ministru kabineta mājaslapā.

PKC ir publiskojis aktuālo gada pārskatu par valsts kapitālsabiedrībām un valstij piederošajām kapitāla daļām 2015. gadā, kas pieejams PKC mājaslapā, sadaļā Kapitālsabiedrību pārvaldība – Gada pārskati.

Kopš 2015. gada 1. jūnija PKC ir uzticēti valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinējošās institūcijas uzdevumi, kas noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā. PKC darbība kapitālsabiedrību pārvaldības jomā ir galvenokārt vērsta uz labas korporatīvās pārvaldības ieviešanu Latvijas valsts īpašumā esošajos uzņēmumos, kā arī efektīvas un atbildīgas uzņēmējdarbības prakses īstenošanu atbilstoši OECD rekomendācijām.

 

Informāciju sagatavoja:
Elīna Krūzkopa
Pārresoru koordinācijas centrs
Tālr. +371 67 082 813
elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv