Turpinās reforma, lai panāktu valsts kapitālsabiedrību labāku pārvaldību

12.09.2016
Turpinās reforma, lai panāktu valsts kapitālsabiedrību labāku pārvaldību

Attēls: © flickr/OECD

Nedaudz vairāk kā gadu pēc valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas (koordinācijas institūcija) darba uzsākšanas Latvija ir kļuvusi par pilntiesīgu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD)  dalībvalsti (no 2016. gada 1. jūlija), nozīmīgu lomu ilgstošo sarunu procesā un lēmuma pieņemšanā ieņemot tieši sakārtotai valsts uzņēmumu pārvaldībai.

Š.g. septembrī Ministru prezidents pasniedza pateicības rakstus valsts pārvaldes darbiniekiem, kas ar savu ieguldījumu tuvinājuši Latvijas iestāšanos OECD, tostarp izsakot atzinību arī Pārresoru koordinācijas centram (PKC) un pasniedzot atzinības rakstu PKC vadītāja vietniekam Vladislavam Vesperim. Viens no būtiskiem priekšnosacījumiem, lai Latvija iestātos OECD, bija labas korporatīvās pārvaldības prakses ieviešana valsts uzņēmumos, jau 2012. gadā uzsākot reformu valsts kapitālsabiedrību profesionālai pārraudzībai, turpinot darbu pie tās praktiskas ieviešanas līdz ar kapitālsabiedrību koordinācijas institūcijas izveidi un ar Ministru prezidenta atbalstu reformai panākot caurskatāma un efektīva modeļa ieviešanu valsts īpašumā esošo aktīvu pārvaldībai.

Līdz ar normatīvā regulējuma valsts kapitālsabiedrību pārvaldības jomā sakārtošanu, 2016. gadu koordinācijas institūcija ir uzsākusi ar darbu pie uzņēmumu vidēja termiņa darbības stratēģiju vērtēšanas un kapitālsabiedrību 2015. gada darbības rezultātu apkopošanas un izvērtēšanas. PKC Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļu no š.g. 12. septembra vada Dzintra Gasūne ar stratēģiskās vadības lomai un darbības lauka profesionālai izpratnei nozīmīgu darba pieredzi biznesa sektorā, ko papildina akadēmiskā darbība, izzinot valsts kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības pilnveidošanas aspektus, lai mērķtiecīgi virzītos uz valsts aktīvu labāku pārvaldību un OECD rekomendāciju un vadlīniju ieviešanu praksē. 

PKC kopš 2015. gada 1. jūnija uzticēti valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinējošās institūcijas uzdevumi, kas noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā. PKC darbība kapitālsabiedrību pārvaldības jomā ir galvenokārt vērsta uz ilgtspējīgas korporatīvās pārvaldības ieviešanu Latvijas valsts īpašumā esošajos uzņēmumos, kā arī efektīvas un atbildīgas uzņēmējdarbības prakses īstenošanu atbilstoši OECD rekomendācijām.

 

Informāciju sagatavoja:
Elīna Krūzkopa
Pārresoru koordinācijas centrs
Tālr. +371 67 082 813
elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv