OECD atbildīgā komiteja atzinīgi novērtē paveikto valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā

18.04.2016
OECD atbildīgā komiteja atzinīgi novērtē paveikto valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā

Attēls:© pressfoto

Šodien, 2016. gada 18. aprīlī Latvija saņēma pozitīvu atzinumu par Latvijas pievienošanās gatavību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD) no Korporatīvās pārvaldības komitejas, kas vērtēja Latvijas valsts īpašumā esošo uzņēmumu korporatīvās pārvaldības praksi un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organization for Economic Co-operation and Development - OECD) sniegto rekomendāciju īstenošanas progresu.

Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadītājs Pēteris Vilks par paveikto OECD rekomendāciju ieviešanā: “Darbs bija vērsts uz reālu pārmaiņu ieviešanu un reformas īstenošanu korporatīvās pārvaldības praksē Latvijas valsts kapitālsabiedrībās. Ir gandarījums redzēt, ka paveiktais laika posmā no 2015. gada jūnija, kad PKC tika iecelta par atbildīgo institūciju valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinēšanā, ir sniedzis būtiskus  rezultātus un uzlabojumus un tiek novērtēts arī ārpus Latvijas robežām. Ir izveidots jauns regulējums, lai uzlabotu valsts kapitālsabiedrību pārvaldību un to stratēģisko attīstību valdības definēto mērķu sasniegšanai.”

Šis ir pēdējais no visu 21 komitejas sniegtajiem apstiprinošajiem atzinumiem par Latvijas gatavību iestāties OECD. Komiteja ir sniegusi OECD Padomei pozitīvu viedokli par Latvijas gatavību pievienoties organizācijai, novērtējot Latvijas paveikto prioritāro rekomendāciju ieviešanā vienlaikus sekojot līdzi uzsākto rekomendāciju pilnvērtīgai īstenošanai līdz šī gada beigām.

Atsaucoties uz vienu no OECD rekomendācijām par profesionālu padomju atjaunošanu lielākajās valsts kapitālsabiedrībās, ir noteikts skaidrs laika grafiks ministrijām par 12 profesionālu padomju izveidi lielākajās valsts kapitālsabiedrībās līdz šī gada beigām.

Paredzēts, ka esošo OECD dalībvalstu sarunas par Latvijas pievienošanos organizācijai un pievienošanās līguma parakstīšana varētu notikt š.g. maijā pēc OECD Padomes uzaicinājuma kļūt par organizācijas 35. pilntiesīgo dalībvalsti.

 

Informāciju sagatavoja:
Elīna Krūzkopa
Pārresoru koordinācijas centrs
Tālr. +371 67 082 813
elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv