PKC mērķtiecīgi virzās uz OECD labās prakses ieviešanu valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā Latvijā

02.11.2015
PKC mērķtiecīgi virzās uz OECD labās prakses ieviešanu valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā Latvijā

© flickr/OECD

Oktobra beigās Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadība pārstāvēja Latviju sarunās ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas pārstāvjiem (OECD) sanāksmē Parīzē, informējot par Latvijas progresu OECD rekomendāciju ieviešanā un virzībā pretim OECD labās prakses pārņemšanai valsts īpašumā esošu uzņēmumu pārvaldībā.

PKC vadītājs Pēteris Vilks: “Tiekoties un ziņojot par Latvijas progresu, OECD pozitīvi vērtēja PKC jau paveikto kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijā, tostarp pieņemto Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, kas iekļauj iespēju lielajām valsts kapitālsabiedrībām sagatavot gada pārskatus atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kā arī veiktos grozījumus Valsts pārvaldes iekārtas likumā un PKC darbu pie Ministru kabineta noteikumu projektu un vadlīniju izstrādes valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā. PKC atbildībā ir Publiskas personas kapitāla daļu un pārvaldības likuma ieviešana, ko mēs sasniegsim tikai aktīvi sadarbojoties ar jomas ekspertiem – gan profesionālajām organizācijām, gan nozaru ministrijām.”

OECD pārstāvji pozitīvi novērtēja jau paveiktos darbus, taču uzsvēra, ka nepieciešama aktīvāka rīcība, lai panāktu rezultātus kritiski svarīgos pārvaldības aspektos, t.sk. ieviešot profesionālu un neatkarīgu uzņēmumu padomju darbību valsts lielākajos uzņēmumus no 2016. gada, tā nodrošinot profesionālu valsts aktīvu pārvaldību, kas sekmēs uzņēmumu aktīvu vērtības un peļņas pieaugumu.

PKC kopš 2015. gada 1. jūnija uzticēti kapitālsabiedrību pārvaldības koordinējošās institūcijas uzdevumi, kas noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā (likums). Lai pilnvērtīgi ieviestu OECD rekomendācijas un sekmīgāk nodrošinātu kvalitatīvu valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordināciju Latvijā, OECD pārstāvji atzīmēja nepieciešamību stiprināt PKC, tā akcentējot OECD š.g. februāra ziņojumā (2015 OECD Economic Survey of Latvia) jau minēto.

PKC Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja amatā iecelts Edmunds Stankevičs. E. Stankeviča ilgstošā pieredze privātajā sektorā un valsts pārvaldē ļauj viņam saskatīt procesu kopsakarības, novērtēt dažādus riskus un plānot stratēģisko darbību, virzoties uz noteikto mērķu sasniegšanu.

PKC darbība kapitālsabiedrību pārvaldības jomā ir galvenokārt vērsta uz labas korporatīvās pārvaldības ieviešanu Latvijas valsts īpašumā esošajos uzņēmumos, kā arī efektīvas un atbildīgas uzņēmējdarbības prakses īstenošanu atbilstoši OECD rekomendācijām. Latvijas spēja panākt OECD rekomendāciju pilnvērtīgu īstenošanu valsts kapitālsabiedrību pārvaldības praksē ir būtisks priekšnoteikums, lai Latvija kļūtu par pilntiesīgu OECD dalībvalsti no 2016. gada.

 

Informāciju sagatavoja:

Elīna Krūzkopa

Pārresoru koordinācijas centrs

Tālr. +371 67 082 813

elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv