PKC uzsāk apmācību kursu korporatīvās pārvaldības jomā valsts kapitālsabiedrībās

23.11.2015
PKC uzsāk apmācību kursu korporatīvās pārvaldības jomā valsts kapitālsabiedrībās

24. novembrī līdz ar Viktora Šadinova vadīto semināru par &"Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma&" (likums) piemērošanas aspektiem Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) uzsāk apmācību ciklu korporatīvās pārvaldības labās prakses stiprināšanā valsts īpašumā esošajos uzņēmumos.

PKC vadītājs Pēteris Vilks par plānoto apmācību kursu: “Izvērtējot identificētās apmācību vajadzības, ir izveidoti apmācību moduļi, kuru mērķis ir kvalitatīvi ieviest likuma un citu normatīvo aktu prasības, kā arī starptautiski atzīto labo praksi, papildinot zināšanas ar praktisku ieskatu kapitālsabiedrību pārvaldībā. Apmācības ir būtisks pamats, lai stiprinātu vienotu, efektīvu un ilgtspējīgu korporatīvās pārvaldības praksi publisku personu uzņēmējdarbībā. Ar šo apmācību ciklu un normatīvā regulējuma sakārtošanu mēs turpinām mērķtiecīgu un skaidri noteiktu kursu uz pilntiesīgu Latvijas pievienošanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD) 2016. gadā.”

Seminārus vadīs profesionāli un atzīti nozares eksperti ar būtisku pieredzi korporatīvās pārvaldības jomā: Viktors Šadinovs – lektors Latvijas Universitātē un Valsts administrācijas skolā, kurš skaidros likuma ieviešanas aspektus valsts kapitālsabiedrību praksē, Dace Kavasa – pasniedzēja ilgtspējīgas uzņēmējdarbības jomā Rīgas Ekonomikas augstskolā (SSE Riga)un Rīgas Juridiskajā augstskolā – kopā ar Matu Kjaer, kurš uzkrājis nozīmīgu biznesa stratēģijas pieredzi, strādājot SEB bankā Latvijā kopš 1998. gada, kopīgi vadīs semināru par vidēja termiņa darbības stratēģiju izstrādi, ieviešanu un izvērtēšanu, kā arī Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta (BICG) Latvijas pārstāvniecības vadītājs Andris Grafs un mobilo sakaru operatora "Latvijas Mobilais telefons" padomes loceklis ar nozīmīgu korporatīvās pārvaldības pieredzi – Anrī Leimanis, kuri dalīsies zināšanās par labu korporatīvo pārvaldību un kapitālsabiedrības padomes lomu šajā procesā.

PKC kopš 2015. gada 1. jūnija ir uzticēta valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas loma un uzdevumi, kas tostarp ietver konsultāciju sniegšanu valdībai un apmācību organizēšanu valsts īpašumā esošo kapitālsabiedrību darbiniekiem par korporatīvās pārvaldības ieviešanas aspektiem, ikgadēja pārskata sagatavošanu par valsts kapitālsabiedrību darbību un mērķu sasniegšanu, kā arī viedokļa sniegšanu valdībai par valsts līdzdalības iegūšanu, saglabāšanu vai izbeigšanu konkrētā kapitālsabiedrībā.

Pašlaik PKC strādā pie vadlīniju izstrādes, ko tuvākajā laikā nodos sabiedriskajai apspriešanai un nozares asociāciju ekspertīzei, kā arī apkopo iesaistīto pušu un sabiedrības izteikto viedokli un priekšlikumus attiecībā uz PKC sagatavotajiem Ministru kabineta noteikumu projektiem kapitālsabiedrību pārvaldības jomā, par kuriem šobrīd ir aktuāla diskusija, t.sk. noteikumu projekti par kapitālsabiedrību dividendēs izmaksājamo peļņas daļu valsts budžetā, valdes un padomes locekļu skaitu, atlases kritērijiem un maksimālo mēneša atlīdzību, kā arī valsts izšķirošajā ietekmē esošo kapitālsabiedrību darbības vērtēšanas kritērijiem.

Jūs varat iepazīties ar visiem PKC izstrādātajiem Ministru kabineta noteikumu projektiem PKC mājaslapā, sadaļā PKC – PKC izstrādāto normatīvo aktu aktualitātes – un Kapitālsabiedrību pārvaldība, kur sniegta informācija par PKC kā koordinācijas institūcijas uzdevumiem, aktuālajiem darbiem un apkopota informācija par kapitālsabiedrībām.

 

Informāciju sagatavoja:
Elīna Krūzkopa
Pārresoru koordinācijas centrs
Tālr. +371 67 082 813