Vienotas atalgojuma sistēmas pilnveide ļaus paaugstināt valsts aktīvu atdevi un efektīvu pārvaldību

22.12.2015
Vienotas atalgojuma sistēmas pilnveide ļaus paaugstināt valsts aktīvu atdevi un efektīvu pārvaldību

Šodien, 22. decembrī valdība pieņēma Pārresoru koordinācijas centra (PKC) izstrādātos Ministru kabineta noteikumu projektus (noteikumi) par valdes un padomes locekļu skaitu un to maksimālo atalgojuma apmēru valsts īpašumā esošos uzņēmumos un par valsts kapitālsabiedrības dividendēs izmaksājamās peļņas daļas prognozēšanu un noteikšanu. Par šiem noteikumu projektiem notikušas ilgstošas diskusijas ar nozaru ministrijām un sociālajiem un sadarbības partneriem.

PKC vadītājs Pēteris Vilks skaidro noteikumu jēgu: “Vienotas atalgojuma sistēmas pilnveide valsts kapitālsabiedrību valdes locekļiem paredz tās piesaisti līdzīga lieluma privātiem uzņēmumiem, nepārsniedzot vidējo atalgojuma apmēru līdzīga lieluma privātā uzņēmumā. Tajā pašā laikā tā nodrošina ieguldījumu pamatotību – valsts aktīvu atdeves uzlabošanu un finanšu un sociālo mērķu sasniegšanu, uzlabojot valsts kapitālsabiedrību konkurētspēju darbaspēka tirgū un piesaistot profesionālus vadības līmeņa darbiniekus. Pelnoši un efektīvi pārvaldīti valsts aktīvi un valsts kapitālsabiedrības, kas palīdz sasniegt valsts mērķus, ir visas sabiedrības interesēs.”

Noteikumi paredz publisko kapitālsabiedrību atalgojuma piesaisti līdzīga lieluma privātiem uzņēmumiem, vienlaikus paredzot pakāpenisku atalgojuma pieaugumu valdes locekļiem kapitālsabiedrībās, kas nepārsniedz 25% pieaugumu gadā, sasniedzot Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteikto mērķi – pielīdzināt valdes locekļu atalgojuma apmēru vidējam atalgojumam līdzīga lieluma kapitālsabiedrībās privātajā sektorā.

Noteikumu, kas nosaka dividendēs izmaksājamās peļņas daļas prognozēšanu un noteikšanu, mērķis ir nodrošināt, ka kapitālsabiedrības dividendēs izmaksājamo peļņas daļu prognozē un nosaka atbilstoši labas korporatīvās pārvaldības principiem, lai sasniegtu valsts kapitāla lielāku atdevi un kapitālsabiedrības vispārējo stratēģisko mērķu īstenošanu.

Minimālā dividendēs prognozējamā un izmaksājamā peļņas daļa ir 50 % no kapitālsabiedrības tīrās peļņas, ja kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijā nav noteikts citādi. Atsevišķos gadījumos, pēc valsts kapitāla daļu turētāja pamatota priekšlikuma, Ministru kabinets var dot atļauju kapitālsabiedrības stratēģijā noteikt no vispārējā regulējuma atšķirīgu prognozējamo peļņas daļu, kas izmaksājama dividendēs.

Jūs varat iepazīties ar visiem PKC izstrādātajiem noteikumu projektiem PKC mājaslapā, sadaļā PKC – PKC izstrādāto normatīvo aktu aktualitātes – un Kapitālsabiedrību pārvaldība, kur redzama informācija par PKC kā koordinācijas institūcijas uzdevumiem, aktuālajiem darbiem un paveikto.