PKC seminārs “Korporatīvās pārvaldības ziņojuma sagatavošana” 2022. gada 23. martā

PKC seminārs “Korporatīvās pārvaldības ziņojuma sagatavošana” 2022. gada 23. martā, sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūtu