Konference SASNIEGTAIS UN VĒL DARĀMAIS: PUBLISKO KAPITĀLSABIEDRĪBU PĀRVALDĪBAS REFORMAS VĒRTĒJUMS

2017. gada 10. novembra konference