Diagrammu rīku skaidrojums

Ja diagrammā ir pārāk liels skaits atlases rezultātu un tie neatainojas vienā izklājumā, diagrammu var palielināt. To iespējams veikt diagrammām, kam ir asis. Lai palielinātu, jānoklišķina uz diagrammas un jāizvēlas reģions, kuru nepieciešams pietuvināt. Pēc pietuvināšanas diagrammas labajā pusē parādīsies papildu pogas, ar kurām būs iespējams pārvietoties horizontāli pa diagrammas apgabaliem, kā arī atiestatīt diagrammu uz sākotnējo skatu.